Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Pojam politike

1. Politika je umijeće bavljenja#poslovima
TRUE, FALSE crossword maker , ,
2. Grčka riječ polis znači
županijska i lokalna, općinska i državana results history , obrazovna i ekonomska, socijalna i gradska,
3. Aristotelo djelo o politici je %22Država%22
TRUE, FALSE, ,
4. Po Machiavelliju politika je umijeće#
gospodarskim, državnim, moralnim, zakonskim,
5. Koje su dvije politike s obzirom na sadržaj ?
provođenja sile, vlasti i vladanja, vlasti bez morala, zajedništva,
6. Novovjekovno tumačenje politike utemeljuje M.Weber
ustavna, drži se zakona, prihvaćena, počiva na ustavnosti,
7. Što je legitimna vlast
zakon i tradicija, zakon i moć, aparat sile u rukama vođe, izabrani vladar iz vladarske obitelji,dinastije,