Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


2 Basiskennis dubbel boekhouden

1. Bij de start van een onderneming maakt de boekhouder een inventaris op. Wat omvat dat document?
488 273,86 EUR, 546 216,28 EUR, 1 057 559,30 EUR,
2. Hoeveel bedraagt het balanstotaal van PARASOL volgens de balans op blz. 13?
Juist, Fout, ,
3. 2 Boekhoudkundige cyclus blz. 17 Ontdek blz. 17
vereenvoudigde, dubbele, Answer_3_(optional),
4. PARASOL heeft daarnaast een jaaromzet van 3 400 000,00 EUR en 14 personeelsleden. Aangezien er minder dan 100 personeelsleden tewerkgesteld zijn en de drie wettelijke criteria (minder dan 50 personeelsleden, balanstotaal niet hoger dan 3 650 000,00 EUR en jaaromzet niet hoger dan 7 300 000,00 EUR) niet overschreden zijn en omdat ze een jaaromzet heeft die hoger is dan 500 000,00 EUR, is PARASOL een middelgrote onderneming, volgens de Belgische boekhoudwetgeving.
Juist, Fout crossword maker , ,
5. 2 Basiskennis dubbel boekhouden 1 Indeling van de ondernemingen Opdracht blz.16
, ,
6. Welk document wordt opgemaakt aan de hand van de begininventaris?
Alle schulden van de onderneming., Het eigen vermogen van de onderneming., De personeelsgegevens, alle bezittingen, alle schulden en het eigen vermogen van een onderneming., Alle bezittingen, alle schulden en het eigen vermogen van een onderneming,
7. PARASOL dient een # boekhouding te voeren.
Eindbalans, Beginbalans, Journaal, Redeneringsschema,
8. Wat doet de boekhouder in de loop van een boekperiode?
Hij houdt alleen maar alle documenten bij., Hij noteert elke verrichting aan de hand van bewijsstukken (die hij ook bijhoudt): aankoopverrichting, verkoopverrichting, financiƫle en diverse verrichtingen. improve results , Hij houdt de documenten (bewijsstukken) bij, boekt iedere verrichting en maakt dan bij iedere verrichting een nieuwe balans op.,
9. Wat doet de boekhouder op het einde van de boekperiode?
Hij maakt een inventaris op., Hij maakt een inventaris op, boekt de nodige correcties, berekent het ondernemingsresultaat en stelt de eindbalans op., Hij maakt een inventaris op, boekt de nodige correcties, berekent het ondernemingsresultaat en stelt de beginbalans op., Hij maakt de inventaris op, boekt alle facturen op T-rekeningen en in het journaal, samen met de correcties en berekent daarna het ondernemingsresultaat.,