Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Graos do adxectivo

1. Miña curmá mercou un automóbil ....................
novo, o máis novo, tan novo como, máis novo ca
2. O teu fillo Xoán é .................... ti
moi alto, tan alto como, tan alto coma, máis alto que
3. Os rapaces de 6º son ....................
menos estudosos como os de 5º, máis estudosos ca, tan estudosos coma, os máis estudosos
4. Quero un can .................... o teu
máis grande ca (có), tan grande como, máis grande que, moi grande
5. Nunca serás .................... min, por moito que adestres
tan rápido como, tan rápido coma, máis rápido que, rápidísimo
6. Adelaida foi ....................
tan forte coma save time , menos forte ca, a máis forte, máis forte que
7. Antón sempre foi .................... ti
máis traballador ca, tan traballador como, o máis traballador, máis traballador que
8. O mestre fixo un esquema ................... nós lle pedimos
máis claro que, tan claro coma, tan claro do que, tan claro como
9. educational games A cidade estaba .................... pensabamos
máis tranquila do que, máis tranquila ca, tan tranquila coma, tan tranquila do que