Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Ασκήσεις θεωρίας έκθεσης 1

Για τους τρόπους ανάπτυξης οι απαντήσεις να είναι με μικρά γράμματα στον ενικό αριθμό (π.χ. παράδειγμα, όχι παραδείγματα). Οι απαντήσεις με δύο λέξεις να γραφούν με τις λέξεις να χωρίζονται με κάθετο ( / ) χωρίς κενό ανάμεσά τους (π.χ. σύγκριση/αντίθεση, αίτιο/αποτέλεσμα). Υπάρχει μόνο μία παράγραφος με συνδυασμό. Για αυτή να γραφεί μόνο η λέξη: συνδυασμός. Για τα κείμενα με τα κενά, να γράψετε την κατάλληλη λέξη από αυτές που σας έχουν δοθεί. Έχετε τη δυνατότητα να διαφοροποιήσετε τις λέξεις ως προς το γένος τον αριθμό, την πτώση, τον χρόνο και το πρόσωπο.

1. Αξιολόγηση συλλογιστικών σχημάτων: Αν ήταν υπεύθυνος, θα εκπλήρωνε την υποχρέωσή του. Όμως, δεν είναι υπεύθυνος και γι’αυτό δε θα εκπληρώσει την υποχρέωσή του. Ο συλλογισμός είναι έγκυρος και αληθής, άρα λογικά ορθός.
ορισμός, , web 2.0 ,
2. Τρόπος/τρόποι ανάπτυξης παραγράφου: Ασφαλώς, η κοινωνία δεν είναι άμοιρη ευθυνών για την εξέλιξη αυτή. Με το καταναλωτικό όνειρο, την ιδεολογία του ωφελιμισμού και της ήσσονος προσπάθειας διαπαιδαγωγεί ανθρώπους άρπαγες, πλεονέκτες και άπληστους. Γιατί είναι αδύνατο να φωτιστεί η ψυχή τους με πνεύμα φιλαλληλίας και ομαδικότητας, όταν εξαίρεται το χρήμα και προβάλλεται από τα μέσα ενημέρωσης η εύκολη απόκτησή του ως ανώτατος και μοναδικός σκοπός της ζωής.
, ,
3. (13)
create online activities , ,
4. Τρόποι ή τρόπος ανάπτυξης παραγράφου: Η πολιτική διαφθορά επιδρά διαλυτικά σε μια κοινωνία, όπως και μια ασθένεια στον οργανισμό του ανθρώπου. Σε συνθήκες πολιτικής διαφθοράς αποδυναμώνονται οι εσωτερικές αντιστάσεις του πολίτη, αλλοτριώνεται η συνείδησή του και οδηγείται σε αντικοινωνική συμπεριφορά, με αποτέλεσμα τη διάλυση του κοινωνικού ιστού. Και ο ανθρώπινος οργανισμός εξαιτίας μιας ασθένειας επιβαρύνεται, καταβάλλεται με συνέπεια ακόμη και τη βιολογική του φθορά.
, ,
5. Παραλογισμοί ονομάζονται οι παραλογικοί συλλογισμοί που οφείλονται σε πρόθεση εξαπάτησης.
αναλογία, quiz builder , ,
6. Να συμπληρώσετε τα κενά με τις παρακάτω λέξεις: επισημαίνω, στρεψόδικος, αντιτάσσω, αυταπόδεικτος, επαίρομαι, αποδεικνύω, αναπόδεικτος, τεκμηριωμένος, επικαλούμαι, ανασκευάζω (δύο λέξεις πλεονάζουν). Πιστεύει πως όλα τα ξέρει και συχνά __ (10) για τις σπουδές και τις γνώσεις του. Κάθε φορά, όμως, που επιχειρεί να __ (11) μια ιδέα, είτε την αφήνει αστήρικτη και την παρουσιάζει ως __ (12) ορθή, είτε __ (13) μια γνωστή αυθεντία, οπότε πάλι την αφήνει __ (14). Και όταν του __ (15) τα σφάλματα και τις αντιφάσεις των συλλογισμών του, αντί να απαντήσει με λογικά και __ (16) επιχειρήματα, __ (17) τους μορφωτικούς του τίτλους ή καταφεύγει σε προσωπικές επιθέσεις.
σύγκριση/αντίθεση, , ,
7. Η περιγραφή και η αφήγηση αποτελούν τεχνικές για την επίκληση στο ήθος του πομπού.
συνδυασμός, , ,
8. (6)
FALSE, ,
9. Τρόπος/τρόποι πειθούς: Το Υπουργείο Υγείας προειδοποιεί: Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία.
TRUE, FALSE, ,
10. Αξιολόγηση συλλογιστικών σχημάτων: Όποιος είναι ικανός, πετυχαίνει στη ζωή του. Άρα, και αυτός θα πετύχει. Ο συλλογιμσός είναι παραλογισμός.
TRUE, FALSE, ,
11. Η εγκυρότητα ενός επιχειρήματος εξαρτάται από τη λογική μορφή του, ενώ η αλήθεια από το περιεχόμενό του.
TRUE, FALSE, ,
12. Τρόπος/τρόποι ανάπτυξης παραγράφου: Η επικράτηση όμως του ατομικού έναντι του συλλογικού κρύβει κινδύνους που απειλούν όχι μόνο την κοινωνία αλλά και το ίδιο το άτομο. Όταν το σύνολο ευημερεί, προοδεύει και το μέρος, αλλά σε μια κοινωνία που δυσλειτουργεί, αναπόφευκτα δυστυχεί και ο άνθρωπος. Και το βέβαιο είναι πως η ανάπτυξη του ατομοκισμού αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για την εύρυθμη κοινωνική λειτουργία.
FALSE, ,
13. (3)
FALSE, ,
14. (1)
FALSE, ,
15. (5)
FALSE, ,
16. Τεκμήρια ονομάζονται τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των επιχειρημάτων.
TRUE, FALSE, ,
17. (17)
FALSE, ,
18. (27)
συναίσθημα, αυθεντία, ήθος πομπού,
19. (23)
συναίσθημα, αυθεντία, ήθος πομπού,
20. (18)
συναίσθημα, αυθεντία, ήθος πομπού,
21. Τρόπος/τρόποι πειθούς: Η ακολουθούμενη πολιτική μόνο δεινά μπορεί να προκαλέσει στον τόπο: να καταστρέψει την οικονομία, να διαλύσει το κράτος πρόνοιας, να οξύνει στις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες, ακόμα και να οδηγήσει σε πόλεμο.
λογική, συναίσθημα online learning games , αυθεντία, ήθος πομπού,
22. Τρόποι ή τρόπος ανάπτυξης παραγράφου: Γνωστή είναι η «ειδοποιός» διαφορά ανάμεσα στην παλιά τοξικομανία και την τωρινή. Άλλοτε η χρήση ναρκωτικών ενδημούσε στον «υπόκοσμο», ήταν το «βίτσιο», η «πολυτέλεια», δηλαδή το καταφύγιο των απόκληρων, των παρανόμων και μάλιστα μιας κάποιας ηλικίας. Σήμερα θερίζει και στον «καλό» κόσμο. Αποτελεί την «ανώτερη μορφή» και το υποκατάστατο του «ροκ» ή της «αμφισβήτησης». Ό,τι άλλοτε ήταν στίγμα και διασυρμός, έγινε τώρα δείγμα τόλμης και συρμός.
συναίσθημα/αυθεντία/ήθος πομπού, αυθεντία/ήθος πομπού/λογική dynamic quiz , ήθος πομπού/λογική/συναίσθημα,
23. Συλλογιστική πορεία: παραγωγική ή επαγωγική Απαγορεύτηκε ο απόπλους όλων των πλοίων. Άρα, επικρατούν εξαιρετικά αντίξοες καιρικές συνθήκες.
συναίσθημα, αυθεντία, ήθος πομπού,
24. Μπορεί ένα επιχείρημα με ψευδείς προκείμενες να είναι λογικά ορθό.
λογική/συναίσθημα, αυθεντία/ήθος πομπού, λογική/ήθος πομπού learning , συναίσθημα/αυθεντία,
25. Όταν μία αιτία είναι αναγκαία και επαρκής, τότε ο επαγωγικός συλλογισμός οδηγεί σε βέβαιο συμπέρασμα.
παραγωγική, , ,
26. Αξιολόγηση συλλογιστικών σχημάτων: Όλοι οι πλανήτες φωτίζονται από τον ήλιο. Η γη είναι πλανήτης. Άρα, η γη φωτίζεται από τον ήλιο. Ο συλλογιμσός είναι παραλογισμός.
επαγωγική, print quizzes , ,
27. Αξιολόγηση συλλογιστικών σχημάτων: Σύμφωνα με δημοσκόπηση που έγινε στο 1%25 των φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μόνο το 10%25 των ερωτηθέντων απάντησε πως αξιολογεί θετικά την κυβερνητική πολιτική. Από το στοιχείο αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε πως η πλειονότητα του ελληνικού λαού αντιτίθεται στην πολιτική της κυβέρνησης. Ο συλλογισμός είναι έγκυρος και αληθής, άρα λογικά ορθός.
επαγωγική, , ,
28. (20)
dynamic quiz , ,
29. (24)
, ,
30. Τρόποι ή τρόπος ανάπτυξης παραγράφου: Η επιβολή ποινής για εγκληματική συμπεριφορά αποκαθιστά το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Μια κοινωνία, για να λειτουργεί εύρυθμα και να διασφαλίζει όρους ομαλής συμβίωσης, προϋποθέτει την ύπαρξη θεσμοθετημένων κανόνων που να ικανοποιούν το κοινό αίσθημα σχετικά με την επικράτηση κλίματος δικαιοσύνης. Σε αυτή τη βάση η επιβολή μιας ποινής, όταν μάλιστα απειλείται κατάφωρα το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, ανταποκρίνεται στην κοινή απαίτηση για τιμωρία όσων παραβιάζουν συνειδητά τα δικαιώματά τους.
FALSE, ,
31. Τρόπος/τρόποι πειθούς: Το φροντιστήριό μας είναι, για πολλούς λόγους, το καταλληλότερο να σας βοηθήσει στην προσπάθεια που καταβάλλετε. Μπροστά στη γενική σύγχυση και τους πειραματισμούς που επικρατούν, εμείς αντιτάσσουμε το άρτιο διδακτικό προσωπικό, το πανελλήνια αναγνωρισμένο συγγραφικό έργο, τη μεθοδικότητα και την πείρα που χρόνια τώρα μας έχουν αναδείξει στην εκπαιδευτική πρωτοπορία της πόλης.
TRUE, FALSE, ,
32. (21)
FALSE, ,
33. (10)
FALSE, ,
34. (11)
FALSE, tool for teachers ,
35. (26)
FALSE, ,
36. (4)
FALSE, ,
37. (16)
FALSE, ,
38. Αξιολόγηση συλλογιστικών σχημάτων: Όποιος αμφισβητεί την πολιτική που ακολουθούμε προσφέρει κακές υπηρεσίες στον τόπο. Η αξιωματική αντιπολίτευση συχνά επικρίνει τις πολιτικές μας επιλογές. Άρα, η αξιωματική αντιπολίτευση προσφέρει κακές υπηρεσίες στον τόπο. Ο συλλογισμός είναι έγκυρος και αληθής, άρα λογικά ορθός.
TRUE, FALSE, ,
39. Τρόποι ή τρόπος ανάπτυξης παραγράφου: Τα επαγγέλματα στα οποία μπορεί να εφαρμοστεί η τηλεργασία είναι πολλά. Στις τράπεζες εξυπηρετούνται με το σύστημα on-line οι εμπορικές συναλλαγές∙ αποφεύγεται έτσι η χρονοβόρα αναμονή και διευκολύνονται οι οικονομικές δοσοληψίες. Επίσης, οι προγραμματιστές, οι γραφίστες, οι λογιστές και οι αναλυτές στατιστικών δεδομένων οργανώνουν τις δραστηριότητές τους με ευχέρεια, ανεξάρτητα από τις γεωγραφικές αποστάσεις και ανταποκρίνονται με επιτυχία στο σύγχρονο ανταγωνιστικό πνεύμα. Με την τηλεργασία, λοιπόν, δημιουργούνται νέα δεδομένα στο σύγχρονο απαιτητικό εργασιακό χώρο.
FALSE, ,
40. Τρόπος/τρόποι πειθούς: Η πάλη των τάξεων, όπως είπε ο Μαρξ, αποτελεί την κινητήρια δύναμη της ιστορικής εξέλιξης.
, ,
41. Τρόπος/τρόποι πειθούς: Το σχολείο στις μέρες μας μετεωρίζεται ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς προσανατολισμούς: τον τεχνοκρατικό και τον ανθρωπιστικό. Η συνεχής εεπιστημονική και τεχνική πρόοδος σε συνδυασμό με τις αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας επιβάλλει την ανάγκη μετατροπής του σε χώρο εξειδίκευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της γενικής μόρφωσης, που προγραμματικά πρεσβεύει. Η αδυναμία της εκπείδευσης να συναρμόσει τους δύο αυτούς στόχους αποτελεί μια από τις κυριότερες αιτίες του εκπαιδευτικού μας προβλήματος. Γιατί, όταν με προχειρότητα επιχειρείται η υλοποίηση δύο σημαντικών και αντίθετων μεταξύ τους λειτουργιών, το αποτέλεσμα αναπόφευκτα δεν είναι το επιθυμητό∙ το σχολείο στις μέρες μας ούτε γενική μόρφωση ούτε ικανοποιητική κατάρτιση προσφέρει.
δικολαβικά, , ,
42. (12)
, ,
43. Αξιολόγηση συλλογιστικών σχημάτων: Δεν πρόκειται να βρέξει, γιατί ο ουρανός είναι ξάστερος. Ο συλλογιμσός είναι παραλογισμός.
ευλογοφανείς, , ,
44. (19)
, ,
45. Τρόποι ή τρόπος ανάπτυξης παραγράφου: Ο παραπλανητικός χαρακτήρας της διαφήμισης επιδρά αρνητικά στη διαμόρφωση της συνείδησης του ατόμου. Με τις τεχνικές της πετυχαίνει τον εθισμό των μαζών, εκτός από την αποδοχή και υπακοή σε διαφημιστικά μηνύματα, στην αποδοχή μηνυμάτων πολιτικού και ιδεολογικού περιεχομένου. Έτσι, οι πολίτες απογυμνώνονται έντεχνα από το αναφαίρετο δικαίωμα και καθήκον τους να αποφασίζουν για την τύχη τους.
, ,
46. Παραγωγικό ονομάζεται το επιχείρημα που αναχωρεί από μια ειδική κρίση και καταλήγει σε ένα εξίσου ειδικό συμπέρασμα.
ραδιούργος, , ,
47. Τρόπος/τρόποι πειθούς: Έρευνα που διεξήγαγε το ΕΚΚΕ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών) αποκαλύπτει πως το 54%25 των νέων που κατάγονται από γονείς επιστήμονες ή ελεύθερους επαγγελματίες αποφοιτά από κάποια ανώτερη ή ανώτατη σχιλή, ενώ το ποσοστό των νέων που προέρχονται από οικογένειες αγροτών και εργατών είναι αντίστοιχα 12,8%25 και 15%25. Άρα, η ταξική προέλευση των μαθητών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εισαγωγή στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση.
αδιάσειστα, , ,
48. Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες φράσεις: φωνή βοώντος εν τη ερήμω, καρφώνω πισώπλατα, μεταχειρίζομαι σοφιστείες, φαύλος κύκλος, ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα, διατηρώ αμφιβολίες, ο εστί μεθερμηνευόμενον, ορθώς διανοείσθαι, όπερ έδει δείξαι, μαλλιάζει η γλώσσα μου, ρίχνω στάχτη στα μάτια, το βασάνισα στο μυαλό μου (δύο φράσεις πλεονάζουν) α) Τα επιχειρήματά σου είναι αστήρικτα και λαθεμένα∙ __ (18) ότι τίποτε από όσα έχεις πει δεν ισχύει. β) Από παλιά μας είχε προειδοποιήσει για τους κινδύνους. Αλλά ποιος τον άκουγε τότε; __ (19) τα λόγια του. γ) Είναι στρεψόδικος και __ (20), για να αποδείξει την ορθότητα των ιδεών του. δ) Τα επιχειρήματά του αντιβαίνουν ολοφάνερα τους κανόνες του __ (21) και γι’αυτό δεν έχουν καμιά αποδεικτική αξία. ε) Δεν έχεις παρά να αποδείξεις ότι ψεύδομαι. __ (22). στ) Ήταν τόσο αδιάλλακτος στις απόψεις του, ώστε __ (23) και πάλι δεν κατάφερα να τον μεταπείσω. ζ) Ώρες πολλές __ (24) και πάλι δεν κατάφερα να καταλήξω σε ένα λογικό συμπέρασμα. Έμοιαζε με __ (25) και όσο νόμιζα ότι έφτανα στη λύση του, τόσο ξαναβρισκόμουν στην αρχή του. η) Το λάθος μου ήταν πως έτρεφα τόση εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, ώστε ούτε κατάλαβα πως τόσο καιρό μου __ (26) ούτε και ποτέ περίμενα πως θα με __ (27).
αναπόφευκτη, , ,
49. Τρόποι ή τρόπος ανάπτυξης παραγράφου: Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η τηλεργασία μπορεί να οριστεί ως μορφή εργασίας που εκτελείται από ένα άτομο κυρίως ή σε ένα σημαντικό μέρος της, σε τοποθεσίες εκτός του παραδοσιακού εργασιακού χώρου, για έναν εργοδότη ή πελάτη, και η οποία περιλαμβάνει τη χρήση τηλεπικοινωνιών ή προηγμένων τεχνολογιών πληροφόρησης ως ένα ουσιαστικό και κεντρικό χαρακτηριστικό της εργασίας. Οι δύο βασικοί τρόποι τηλεργασίας είναι είτε κάποιος να είναι υπάλληλος σε έναν εργοδότη είτε ελεύθερος επαγγελματίας. Στην πρώτη περίπτωση, ο εργαζόμενος είναι μόνιμα συνδεδεμένος με το δίκτυο των εργοδοτών, η εργασιακή του ζωή είναι πολύ περισσότερο ελεγχόμενη μέσω της τεχνολογίας και έχει πολύ λιγότερη ευελιξία ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα οργανώσει τον χρόνο της εργασίας του. Στη δεύτερη περίπτωση ο εργαζόμενος είναι πολύ περισσότερο ελεύθερος να καθορίσει το ρυθμό εργασίας του, εκτελώντας την εργασία του στον προσωπικό του υπολογιστή και συνδεόμενος μόνο, όταν είναι απαραίτητο, με το δίκτυο της επιχείρησης, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά επαγγέλματα.
, ,
50. Να συμπληρώσετε τα κενά με τις παρακάτω λέξεις: απότοκος, ραδιούργος, ευλογοφανής, αυτόδηλος, εγκεφαλικός, έγκυρος, αναπόφευκτος, αληθής, δικολαβικός, αδιάσειστος, άδηλος (δύο λέξεις πλεονάζουν). α) Όσα__(1) επιχειρήματα και αν χρησιμοποίησε, δεν μπόρεσε να μας παραπλανήσει, αφού η αλήθεια ήταν__(2). β) Μπορεί οι απόψεις σου να είναι __ (3), αλλά, αν εξεταστούν σε βάθος, παρουσιάζουν πολλά λογικά κενά και αδυναμίες. γ) Τα επιχειρήματά σου είναι __ (4), γιατί έχουν λογική μορφή, αλλά δεν είναι __ (5), γιατί τα συμπεράσματά του δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. δ) Είναι __ (6) και πολύ φοβάμαι πως στήνει πλεκτάνη σε βάρος σου. ε) Τα στοιχεία που προσκόμισε η πολιτική αγωγή ήταν __ (7) και γι’αυτό η καταδίκη του κρίνεται από όλους __ (8). στ) Είναι __ (9) άνθρωπος. Πάντα ενεργεί με βάση την ψυχρή λογική.
, ,
51. (9)
, activity ,
52. (22)
, ,
53. (15)
, ,
54. (2)
, ,
55. Αξιολόγηση συλλογιστικών σχημάτων: Οι άνθρωποι της νύχτας είναι επικίνδυνα στοιχεία για τη δημόσια ασφάλεια. Οι νυχτοφύλακες είναι άνθρωποι της νύχτας. Άρα, οι νυχτοφύλακες είναι επικίνδυνοι για τη δημόσια ασφάλεια. Ο συλλογιμσός είναι παραλογισμός.
αναπόδεικτη, , ,
56. Αξιολόγηση συλλογιστικών σχημάτων: Μία πράξη είναι ηθικά επιλήψιμη και νομικά κολαστέα, όταν καταπατά το εθιμικό και συμβατικό δίκαιο. Η κλοπή καταπατά το εθιμικό και συμβατικό δίκαιο. Άρα, η κλοπή είναι ηθικά επιλήψιμη και νομικά κολαστέα. Ο συλλογιμσός είναι παραλογισμός.
επισημαίνουν, , ,
57. Συλλογιστική πορεία: παραγωγική ή επαγωγική Το νερό πάγωσε. Άρα, η θερμοκρασία είναι κάτω από 0ᵒ C.
stimulate your students , ,
58. (8)
, ,
59. Τρόπος/τρόποι πειθούς: 29 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν SKIP. Αυτοί ξέρουν.
create online quizzes , ,
60. Συλλογιστική πορεία: παραγωγική ή επαγωγική Δε βρέθηκαν πουθενά δακτυλικά αποτυπώματα. Άρα, ο διαρρήκτης φορούσε γάντια.
, ,
61. (25)
, ,
62. Τρόποι ή τρόπος ανάπτυξης παραγράφου: Η δημοσιογραφία, με βάση το περιεχόμενό της, μπορεί να διακριθεί σε ειδησεογραφική και ερμηνευτική. Η πρώτη ασχολείται ειδικά με την αναγραφή ειδήσεων, δηλαδή ανακοινω΄νει τα γεγονότα που ενδιαφέρουν τον άνθρωπο και επηρεάζουν τη ζωή του. Η δεύτερη, ως άρθρο, σχόλιο, χρονογράφημα, γελοιογραφία, ερμηνεύει και σχολιάζει τα γεγονότα και τις ειδήσεις.
, ,
63. Αξιολόγηση συλλογιστικών σχημάτων: Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης φοιτούν είτε στο Ενιαίο Λύκειο είτε στα ΕΠΑΛ. Η Μαρία, μαθήτρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δε φοιτά στα ΕΠΑΛ. Επιμένως, είναι μαθήτρια του Ενιαίου Λυκείου. Ο συλλογισμός είναι έγκυρος και αληθής, άρα λογικά ορθός.
ορθώς διανοείσθαι, , ,
64. Συλλογιστική πορεία: παραγωγική ή επαγωγική Οι νομοταγείς πολίτες δεν παραβαίνουν τον νόμο. Ο Γιώργος είναι νομοταγής πολίτης και, συνεπώς, δεν παραβαίνει τον νόμο.
, language ,
65. Τρόποι ή τρόπος ανάπτυξης παραγράφου: Αλλοτρίωση σημαίνει αποξένωση του ατόμου από ένα «αντικείμενο». Αυτό το αντικείμενο μπορεί να είναι και ο ίδιος ο εαυτός του. Κατά τη μαρξιστική αντίληψη, ο άνθρωπος αποξενώνεται από την εργασία του και τα προϊόντα της λόγω των παραγωγικών σχέσεων που υπάρχουν στον καπιταλισμό, δηλαδή τα μέσα παραγωγής ανήκουν σε άλλον και όχι σε αυτόν που παράγει το έργο. Αυτό κατ’ επέκταση οδηγεί στην αποξένωση του ανθρώπου από τη φύση αλλά και από τον ίδιο του τον εαυτό.
printable , ,
66. Αξιολόγηση συλλογιστικών σχημάτων: Κανείς δεν μπορεί να είναι πλούσιος και συνάμα φτωχός. Ο γείτονάς μας σίγουρα δεν είναι φτωχός, συνεπώς είναι πλούσιος. Ο συλλογισμός είναι έγκυρος και αληθής, άρα λογικά ορθός.
το βασάνισα στο μυαλό μου, tool for teachers , ,
67. (14)
, ,
68. Το χιούμορ και η ειρωνεία αποτελούν μέσα για την επίκληση στο συναίσθημα του δέκτη.
έριχνε στάχτη στα μάτια, multiple choice questions , ,
69. Συλλογιστική πορεία: παραγωγική ή επαγωγική Τα δάση αποτελούν ένα σημαντικότατο κρίκο του φυσικού οικοσυστήματος. Ο σύγχρονος άνθρωπος καταστρέφει τα δάση με εντατικούς ρυθμούς και, κατά συνέπεια, προκαλεί σημαντική βλάβη στο φυσικό οικοσύστημα.
distance learning , ,
70. Η μεταφορική αναλογία οδηγεί σε ασφαλέστερα συμπεράσματα από την κυριολεκτική.
αιτιολόγηση, , ,
71. (7)
learning , ,