Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Test Microsoft Excel - partea I

1. Pentru ca textul unei celule de calcul Excel să încapă pe două sau mai multe rânduri în celula respectivă se foloseşte butonul:
Îmbinare şi centrare (Merge %26 Center), Încadrare text (Wrap text), Sortare şi filtrare (Sort %26 Filter), Formatare condiţionată (Conditional Formatting)
2. active teaching Ce funcţie se foloseşte pentru a calcula media aritmetică a valorilor din două sau mai multe celule ?
SUM, AVERAGE, MIN, MAX
3. Ce formulă se foloseşte pentru a calcula cea mai mică valoare din două sau mai multe celule ?
AUTOSUM, MIN, MAX, AVERAGE
4. Ce formulă se foloseşte pentru a calcula produsul valorilor din două sau mai multe celule ?
SUM, PRODUCT, AVERAGE, COUNT
5. Coloanele în Excel sunt marcate pe margine cu:
Cifre arabe, Cifre romane, Litere mari, Litere mici
6. Salvarea unui fişier în Microsoft Excel 2007 se face din:
meniul Pornire (Home), butonul Office (stanga sus), meniul Inserare (Insert), meniul Formule (Formulas)
7. Pentru a salva un registru de lucru în Microsot Excel 2007, astfel încât el să poată fii deschis şi cu una din versiunile anterioare Microsoft Excel, folosim opţiunea:
Salvare ca --%3e Registru de lucru Excel, Salvare ca --%3e Registru de lucru Excel 97-2003, Salvare ca --%3e Registru de lucru binar Excel, Salvare ca --%3e Registru de lucru Excel cu macrocomenzi
8. Cum se pot filtra datele de pe o coloană în Excel ?
meniul Pornire (Home), butonul Sortare %26 Filtrare (Sort %26 Filter), meniul Data, butonul Filtru (Filter), meniul Formule (Formulas) --%3e Inserare funcţie (Insert Function), meniul Data, butonul Sortare (Sort)
9. Cum se poate realiza o sortare alfabetică în Microsoft Excel 2007 ?
Meniul Pornire, butonul Sortare %26 Filtrare -%3e Sortare de la A la Z, Meniul Pornire, butonul Sortare %26 Filtrare -%3e Sortare de la Z la A, Meniul Data, butonul Sortare de la A la Z, Meniul Data, butonul Sortare de la Z la A
10. După ce a fost introdus un filtru pe coloane, ce opţiune se foloseşte pentru a filtra valorile mai mari decât numărul 4 ?
Filtru de numere --%3e Mai mare decât --%3e 4 (Greater Than --%3e 4), Filtru de numere --%3e Mai mic decât --%3e 4 (Less Than --%3e 4), Filtru de numere --%3e Este egal cu --%3e 4 (Equals --%3e 4), Filtru de numere --%3e Nu este egal cu --%3e 4 (Does not equal --%3e 4)
11. Cum se poate seta ca valorile dintr-o celule să fie numere cu două zecimale ?
Formatare celule (Format Cells) -%3e Număr -%3e nr. de zecimale = 2, Formatare celule (Format Cells) -%3e General, Formatare celule (Format Cells) -%3e Ştiinţific -%3e nr. zecimale = 2, Formatare celule (Format Cells) -%3e Text
12. Care din urmatoarele fişiere reprezintă un registru de lucru Excel ?
tabel.doc, tabel.xls, tabel.txt, tabel.xlsx
13. Din ce meniu se pot crea grafice (charts) în Microsoft Excel 2007 ?
Pornire (Home), Inserare (Insert), Aspect pagină (Page Layout), Date (Data)
14. Care din următoarele tipuri de grafice poate fi folosit pentru a reprezenta sub forma unor felii de tort valorile dintr-un tabel ?
Coloană (Column), Plăcintă (Pie), Bară (Bar), Linie (Line)
15. tool for teachers Care din următoarele tipuri de grafice poate fi folosit pentru a reprezenta sub forma unui grafic liniar valorile dintr-un tabel ? (ex. graficul pentru evoluţia monedei euro)
Coloană (Column), Bară (Bar), Plăcintă (Pie), Linie (Line)
16. Pentru a insera un grafic în Excel, ce trebuie să fac ?
Să selectez tabelul cu valorile pe care le voi reprezenta graficstimulate your students , Să salvez registrul de lucru, Să pornesc opţiunea Formatare celule (Format Cells), Să deschid meniul Insert şi să aleg un tip de grafic
17. ESL La un grafic în Excel, pentru a schimba reprezentarea între liniile şi coloanele tabelului, se foloseşte butonul:
Switch rows / columns, Select data, Change chart type, Column
18. Celula D5 se referă la o celulă aflată pe:
rândul 5, coloana D, rândul D, coloana 5, rândul 5, coloana 4, rândul 4, coloana 5
19. Pentru a îngroşa marginile unui tabel Excel, se foloseşte:
Butonul Borduri din meniul Pornire din stânga butonului Underline (U), Butonul Margini din meniul Aspect pagină (Page Layout), Butonul Tabel (Table) din meniul Inserare (Insert), Butonul Îmbinare şi centrare (Merge %26 Center)