Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Rahvalaul

Vali variantidest õige(d) vastus(ed). Küsimuse järel sulgudes olev number näitab õigete vastuste arvu.

1. Millised järgmistest on regilaulu (temaatilised) liigid? (3)
tekst, viis, dialoog, esitus,
2. Kuidas jaguneb rahvalaul? (2)
lõppriimiline rahvalaul, salmikluule, paroodialaul, regivärsiline rahvalaul e regilaul,
3. Mis on regilaulule iseloomulik? (1)
lõppriim, algriim, vabavärss, salmid,
4. Millised järgmistest on uuema rahvalaulu (temaatilised) liigid? (2)
kõigi sõnade riimumine, algushäälikute kordumine, kaheksasilbiline värsirida, värsireas algab iga sõna erineva tähega,
5. Millal tekkis riimiline rahvalaul? (1)
1000 a tagasi, 16. sajandil, 18. sajandil, 20. sajandil,
6. Kuidas nimetatakse vanemat rahvalaulu?(1)
värsiridade viimaste sõnade riimumine, värsiridade algussõnade riimumine, kaheksassilbiline värsirida, kõikide sõnade riimumine,
7. *Mida võiks tähendada %27itk%27? (1)
kiigelaulud, külalaulud class website , hällilaulud, matuselaulud,
8. Mida tähendab %22lõppriim%22? (1)
tähtpäevalaulud, sõjalaulud, pulmalaulud, kosjalood,
9. Mida tähendab %27algriim%27? (1)
naljalaul, nutulaul, sõjalaul, hällilaul,