Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Математика-тест

1. Съседните числа на 509 са:
50 и 90;, 400 и 600;, 580 и 590;, 508 и 510.
2. Най-малкото трицифрено число с цифра на единиците 8 е:
908;, 180;, 108;, 98.
3. Най-голямото трицифрено число с цифра на единиците 5 е:
105;, 995;, 195;, 950.
4. Колко десетици има числото 703:
7;, 73; matching excercise , 70;, 307.
5. 1000 =
100 единици;, 10 десетици;, 10 стотици;, 1 стотица.
6. 8 единици %2b 7 десетици %2b 6 стотици =
876;, 678;, 768;, 68.
7. От числата 99, 204, 3, 750, 801, 70, 4 трицифрени са:
3 числа;, 4 числа;, 5 числа;, всички числа.
8. В колко от трицифрените числа 752, 200, 321, 265, 826, 323 броя на десетиците е 2:
три;, пет;, четири;, всичките.
9. Числото, което е с 450 по-голямо от 100, е:
460;, 350;, 550;, 451.
10. online activities Числото 970 е с 30 по-малко от:
1000;, 990;, 940;, 670.
11. Неизвестното число в равенството 750 = а %2b 300 е:
сбор;, събираемо;, разлика;, умаляемо.
12. 20 %2b 130 %2b 280 %2b 70 =
300;, 600;, 500;, 200.
13. 5 см =
10 мм;, 5 мм;, 50 мм;, 500 мм.
14. 700 %2b (125 %2b 125) =
950;, 1000;, 850;, 900.
15. 1 м 4 см =
14 см;, 104 см;, 140 см;, 104 м.