Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Општество 4 четврти

1. Семејството кое живее најблиску до вашето семејство се ваши
соседи, наставници, роднини, пријатели
2. Сите стамбени згради и куќи што се наоѓаат на определена помала територија се нарекуваат
маала, градови, држави, села
3. Еден град е составен од
населби и повеќе маала, држави, републики, национални паркови
4. Во кој дел од РМ најмногу планини според страните на светот
западниот, северниот, источниот, јужниот
5. Во што се организираат луѓето во склоп на една населба?
месни заедници, ученички заедници, родителски заедници, верски заедници
6. Што се формира во една месна заедница преку избирање од страна на нејзините жители?
совет на граѓани, родителски совет, наставнички совет, одделенски совет
7. Во која институција се образуваат учениците?
училиште, факултет, градинка..., музеј, кино,театар, пазар, мини маркет, супер маркет, во градина, зеленчукова и овошна
8. Во која институција се лекуваат луѓето?
болница, амбуланта, клиника..., кино, театар, музеј, библиотека, училиште, средно училиште, амбуланта, трговски центар,
9. class web page Рамно земјиште со голема плодност обиколено со планини се нарекува
рамнина, висорамнина, рид, котлина
10. Кој се главни страни на светот?
исток, запад, север, југ, североисток, југоисток crossword maker , југозапад,ј северозапад, југоисток, северозапад
11. Куќен совет се формира во
стамбена зграда, на улицата, во општината, во училиштето
12. Заедничките проблеми на жителите во една зграда треба да се разгледуваат на
состаноци на куќен совет, на родителска средба, assess performance , на спорски натпревар, на наставнички совет
13. Становите, куќите и стамбените згради за луѓето претставуваат
дом, живеалиште, излетничко место online education , место за спорт и рекреација, туристичко место
14. За чиста и здрава околина треба да се грижат сите
сите граѓани, тие што си фрлаат тие треба да си соберат, никој, градоначалникот
15. Секое живеалиште има своја адреса која се состои од
улица и број, албум со сликички quiz , автобуска постојка, градски автобус на линијата број 2
16. interactive За хигиената во зградата се решава на состанок на
куќен совет, родителски совет, наставнички совет, одделенски совет
17. Според според страните на светот каде се наоѓаат Скопје и Куманово?
север, запад, југ, исток
18. Според страните на светот каде се наѓаат градовите Делчево, Виница и Берово?
исток, запад, север, југ
19. Според страните на светот каде се наоѓа градот Дебар?
запад, исток, север, југ
20. Според страните на светот каде се наоѓа градот Гевгелија?
југ, исток, запад, север
21. Спротивно од страната север на една геограска карта се наоѓа страната
југ, исток, запад, север нема спротивна страна
22. Што можеш да прочиташ на оваа географска карта на РМ?
патишта или железничка пруга, колку жители има РМ, возен ред, распоред на часови
23. Соседите меѓу себе треба да
си помагаат, се почитуваат, да бидат солидарни, хумани..., да се скараат quiz builder , да одат на работа заедно, да си пречат во времето на одмор
24. Во изборот на советот на граѓани учествуваат
жителите на таа месна заедница, општина..., учениците и другарите, семејството и роднините, директорите и наставниците
25. Спротивно на страната исток се наоѓа страната
запад, југ, север, исток нема спротивна страна
26. Кој луѓе први ќе почнат да помагаат на луѓето во чија куќа избил пожар?
соседите, градоначалникот, советниците, странците
27. Која река ги поврзува Скопје и Гевгелиско-валандовската котлина?
Вардар, Брегалница, Црна Река, Црн Дрим
28. distance learning Марко живее на втори кат во една петкатница... Кога може да пушта многу гласна музика што ја сака?
никогаш, од 17 до 19, секогаш кога ќе му текне, навечер
29. Во зградата има проблем На горниот кат пукнала цевка за вода. Направена е поплава во кујните во подолните катови. Што треба да направат станарите...
да имаат состанок на куќ.совет и со заеднички пари да поправ, да не се замараат Чудо големо! distant learning , кај кој пукнала цефка, нека му ја мисли... Јас сум во средина, Оние на покривот се криви, а на овие доле: Ако им е!!!
30. Учениците од IV a одд. на географска карта бараат каде се наоѓа градот Крушево... Забележаа дека Крушево е во предел со темно кафеава боја Крушево е
во планински предел, рамнински предел, езерски предел, ридест предел
31. Кога одиш во училиште некој непознат возрасен постојано те следи. Тоа ќе го пријавиш во
полиција или на учителката, , болница, пазар, на радио
32. Учениците од IV одд. сакаа да научат нешто повеќе за поголемите реки и езера во РМ. Нaјпрвин ја отворија г. карта на РМ и започале да ги гледаат деловите со
сина боја, зелена боја, кафеава боја, жолта боја
33. Во една куќа живее сама многу возрасна жена Таа секој ден се среќава со соседите кога купува леб и млеко Еден ден таа ја повредила ногата Соседите решиле
да бидат хумани, солидарни, да помагаат... learning , да не се замараат, не е нивен проблем, не ни забележале ништо