Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Križaljka sedmi razred

Crossword hints:
Način rješavanja sustava jednadžbi zamjenom jedne nepoznanice drugom, Dva su pravca usporedna ako imaju isti , Dužina OE u koordinatnom sustav, Mnogokut s devet stranica, Dio matematike koji se bavi obradom podataka, Par brojeva (x,y), Mnogokut kojem su svi kutovi manji od 180 stupnjeva, Koordinatne osi dijele ravninu na četiri dijela koja se zovu, Pravac koji dodiruje kružnicu u jednoj točki, Stupčasti ili kružni, %25, Oznaka g kod kamatnog računa, novac uložen u banku, X-os u koordinatnom sustavu, Dužina koja spaja dvije točke kružnice, a ne prolazi kroz središte, a:b ili a/b, Omjer opsega kružnice i njenog promjera, Koliko se puta jedna veličina poveća, toliko se puta druga smanji, Kružnice koje imaju isto središte, y=ax%2bb, Koeficijent a, Dužina koja spaja dva nesusjedna vrha mnogokuta, Točka u kojoj pravac siječe os x, Ako je a%3c0 onda je funkcija, Polumjer, Kut koji je dvostruko manji od središnjeg, Omjer opsega sličnih trokuta , Događaj koji ima vjerojatnost 1, Točka (0,0), X u linearnoj funkcije, Zbroj veličina svih stranica mnogokuta, a:b=c:d ili a/b=c/d, Graf linearne funkcije u koordinatnoj ravnini, Mnogokut čije su sve stranice jednake duljine i svi kutovi jednake veličine,

Crossword words:
STATISTIKA, DIJAGRAM, LINEARNAFUNKCIJA, TANGENTA, ISHODISTE, NUL-TOCKA, UREDENIPAR, PRAVILNI, KOEFICIJENTSMJERA, KVADRANTI, PROPORCIJA, KONCENTRICNEKRUZNICE, OMJER, TETIVA, NAGIBPRAVCA, ARGUMENT, APSCISA, RADIJUS, KOEFICIJENTSLICNOSTI, KONVEKSNI, OBRNUTOPROPORCIONALNEVELICINE, PADAJUCA, DIJAGONALA, POSTOTAK, OBODNI, PI, DEVETEROKUT, JEDINICNADUZINA, OPSEG, PRAVAC, GLAVNICA, METODASUPSTITUCIJE,