Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Општество 4 трет

1. На мајката на Мила и се скрши штиклата од чизмата. За да ги поправи чизмите треба да ги однесе кај:
чизмар, чевлар или занаетчија, саатчија, златар или сообраќаец, земјоделец, шумар или риболовец, рудар, ѕидар или столар
2. Таткото на Александар работи во пошта како поштенски работник. Со која дејност се занимава тој?
со нестопанска дејност, со стопанска дејност, со образовна дејност, со културна дејност
3. Бојан една седмица пред да бидат организирани локални избори стана полнолетени се сдоби со правото да гласа.Колку години наполнил Бојан?
16, 18, 20, 24
4. Дедо Ило има свое стадо со овци. Тој се занимава со
сточарство, овчарство, земјодејство или стопанска деј дејнос, сликарство, копаничарство, фреско-сликарство, образоивание наука и култура, сообраќај, туризами трговија на готови производи
5. online learning games Една група туристи воодушевени од убавините на Охридското Езеро сакаат да испратат разгледници на своите пријатели. Разгледниците ќе ги испратат преку
пошта, банка, мобилен, во шише езерото
6. educational activities Во Крушево дојдоа група туристи од Р. Хрватска. Ја посетија Спомен куќата на Тоше Проески На крај од посетата купија и сувенири. Ги платија со
денари, куни, долари, евра
7. Семејството Филиповски одгледуваат јаболка, праски и сливи. Тие се занимаваат со
овоштарство земјоделство стопанска дејност, сликарство и музика, пливање и спорт, банкарство и заболекарство
8. Таткото на Едон се занимава со трговија. Тој работи во
продавница, полиција, банка, болница
9. Јана доби домашна задача да ги нацрта симболите на општината во која живее. Што треба да нацрта Јана?
грб и знаме на општината, плоштадот на општината, градоначалникот на општината, својата населба
10. На ракометен натпревар меѓу две училишта од иста општина во спортската сала се истакнува симбол на општината. Што се истакнува?
знамето на општината, резултатот на натпреварот, наградата на натпреварот, знамето на навивачите
11. Од што зависи бројот на членовите во Советот на општината?
од бројот на жителите во општината, од тоа колку се стари членовите, одтоа дали се повеќе мажи или жени, од тоа колку гласа добиле на изборите
12. web pageКако треба да се однесуваат меѓу себе жителите на една населба?
да се однесуваат пристојно, да се почитуваат..., да се караат секогаш кога ќе се сретнат, да не се поздравуваат, да не зборуваат помеѓу себе
13. Граѓаните на една општина не се задоволни со редовно празнење на контерјнерите. До која служба треба да се обратат за да се надмине проблемот?
до комунална служба, до противпожарна служба, до стручна служба во училиштето, до локалната телевизија и да има прилог за сметот
14. Рамноправност помеѓу мажот и жената има во
патријахално семејство, матријахално семејство, демократско современо семејство, во еднородителско семејство
15. Улогата на родителот во семејството е
да се грижи за своите деца, да го праќа до продавница, да му се потпишува на тестовите, да го му ги зема парите добиени од роденден
16. Каква може да биде сопственоста во семејството?
лична или групна, ничија и сечија, познатаи непозната, домашна и комшиска
17. Членовите во едно семејстово меѓусебно треба да се :
почитуваат, сакаат, разбираат, караат, расправаат, разведувааат, појадуваат заедно, си телефонираат, разговараат и одат на пазар
18. Кој треба да ги средува учебниците и играчките во семејството?
мајката и таткото, децата, бабат и дедото, соседите и сосетките
19. Семејството во кое заедно живеат родители, деца, баба и дедо се нарекува
пошироко семејство (заедница), големо семејство, калабалак, семејсто во кое не можеш да дојдеш до далечинскиот
20. Со што е уредена брачната заедница?
закон за живот меѓу маж и жена, со семејни правила, со примитивна заедница, заедница во која треба жената да го слуша мажот
21. Што ни овозможуваат дневните весници?
информации за се она што се случува околу нас од вести.., информации за фустаните на пеачките , информација за она што ќе зготви денес сосетката, за распоред на екстерното тестирање
22. Што е потребно за добро функционирање на едно домаќинство?
да се почитува редот во него, да си прави кој што сака, да си излегуваме без да прашаме и кажеме каде одиме, да си легнувам кога и сакам и да си станувам кога сакам
23. Кога неколку генерации живеат заедно, делејќи ги одговорностите во него, тогаш тоа семејство се нарекува
пошироко семејство, потесно семејство, големо семејство, мало семејство
24. Веднаш по раѓање детето станува член на заедница во која возрасните членови се грижат се додека тие не се оспособат. Како се нарекува таа заедница?
семејство или семејна заедница, месна заедница, ученичка заедница, пионерска заедница
25. Во која од наведените примери се покажува почитување на приватноста помеѓу тебе и твоите другарчиња:
не го читам неговиот споменар, се расправаме и клеветиме на учителката, се тепаме по патот кон дома, се караме за топката и кој да брани
26. Додека мајката ја чисти детската собата, Ана и Стефан доаѓаат дома. Што треба да направат?
Да и помогнат на мајката, да и одмогнат, да продолжат со растурање, да јадат и да ја остават масата така
27. Еден ученик не сака да оди на часовите по математика и музичко. Тој мора да оди на сите часови затоа што тоа е негова
обврска, право, желба, можност
28. Марта ги прашала своите родители, баби и дедовци како се викале нивните прабаби и прадедовци Потоа ги внела сите имиња што ги слушнала Што нацтала Март
родово стебло, семејно стебло, семејна куќа, овошно стебло, својата татковина
29. Во нашето семејство дедо ми секој ден чита весник, Тато и мама ми гледаат телевизија, а јас го користам интернетот. Тоа значи дека ние на разлини начини се
информираме, заознаваме меѓу себе, се договараме кој да купи леб, се поздравуваме