Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Križaljka šesti razred

Crossword hints:
Razlomak kojem je brojnik manji od nazivnika, Četverokut koji ima dva para usporednih stranica, Pravac koji siječe dva usporedna pravca, Paralelogram čiji su svi unutarnji kutovi pravi, Sjecište pravaca na kojima leže visine trokuta, Broj koji se nalazi prije nekog broja na brojevnom pravcu, Umnožak dvaju negativnih brojeva je kakav broj, Pravac koji raspolovljuje kut ili stranicu, Brojevi simetrično smješteni na brojevnom pravcu s obzirom na nulu, Kutovi iste vrste međusobno su, Četverokut koji ima jedan par paralelnih stranica, Dužina koja spaja jedan vrh trokuta i nožište nasuprot tom vrhu , Od dvaju razlomaka jednakih nazivnika manji je onaj čiji je brojnik, Četverokut koji ima sve stranice jednake duljine, Brojevi koji imaju zamijenjen brojnik i nazivnik, Dužina OE na brojevnom pravcu, Skup kojih brojeva se označava slovom Q, Dužina koja spaja nasuprotne vrhove četverokuta , Broj zapisan pomoću prirodnog broja i razlomka manjeg od 1, Nasuprot najmanjem kutu trokuta nalazi se kakva stranica, Skup svih točaka ravnine omeđen trima dužinama, uključujući i točke tih dužina, Zbroj dvaju suprotnih brojeva, Udaljenost broja od nule, Precizno nacrtati prema zadanim uvjetima pomoću geometrijskog pribora, Trokut koji ima jedan tupi kut, Skup kojih brojeva se označava slovom Z, Poučak koji kaže da su dva trokuta sukladna ako se poklapaju u jednoj stranici i kutovima uz tu stranicu, Najdulja stranica pravokutnog trokuta, Zbroj veličina svih stranica četverokuta, Kutovi uz osnovicu jednakokračnog trokuta su, Stranice četverokuta sa zajedničkim vrhom su,

Crossword words:
KONSTRUIRATI, TROKUT, HIPOTENUZA, TRAPEZ, SUKLADNI, ROMB, SUSJEDNE, SIMETRALA, RACIONALNIH, NAJMANJA, TRANSVERZALA, JEDNAKEVELICINE, VISINA, ORTOCENTAR, APSOLUTNAVRIJEDNOST, CIJELIH, TUPOKUTNI, NULA, KSK, PRETHODNIK, POZITIVAN, RECIPROCNIBROJEVI, PRAVOKUTNIK, DIJAGONALA, PARALELOGRAM, JEDINICNADUZINA, PRAVIRAZLOMAK, OPSEG, SUPROTNI, MANJI,