Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Križaljka 8. razred

Crossword hints:
Postupak %22micanja%22 korijena iz nazivnika, a%272-b%272, Preslikavanje u odnosu na pravac , Suprotno od kvadriranja, Osni presjek valjka, Usporedni pomak, Najdulja stranica pravokutnog trokuta, Na kakav se trokut može primjeniti pitagorin poučak?, Zapis broja (npr. 1,3x10%275), Brid koji spadaja vrh stošca s nekom točkom na kružnici baze, Krivulja koja je graf funkcije kvadriranja, Zbroj svih površina ploha geomterijskog tijela?, Zbroj svih površina pobočki, Usmjerena dužina, Dio prostora koji omeđuje kuglu, Koliko dimenzija ima prostor?, Hipotenuza na kvadrat jednaka je zbroju kvadrata kateta, Kakav je broj pi, Točka u kojoj pravac probada ravninu, Spojnica nasuprotnih vrhova mnogokuta, Piramida koju omeđuju četiri sukladna jednakostranična trokuta, Decimalni broj koji u nazivniku ima 5, Prizma sa svim bridovima jednake duljine, Zaokruženo na cijeli broj, korijen iz 30?, Skup kojih brojeva se naziva Q?, Vektor dugačak %22nula%22, Skraćeno: V, Kojim pravilom se zbrajaju vektori koji počinju u istoj točki?, Vektori koji imaju jednaku duljinu, smjer, ali suprotnu orijentaciju, Vektori koji leže na istom pravcu su?, Četverokut koji ima sve stranice jednake,

Crossword words:
PRAVOKUTAN, IRACIONALAN, RACIONALNIH, KORJENOVANJE, KOLINEARNI, POBOCJE, KONACNI, OSNASIMETRIJA, ZNANSTVENI, IZVODNICA, DIJAGONALA, VEKTOR, PARABOLA, TRI, SFERA, KOCKA, ROMB, PRAVOKUTNIK, PROBODISTE, RACIONALIZACIJANAZIVNIKA, PET, PITAGORINPOUCAK, RAZLIKAKVADRATA, TETRAEDAR, NUL-VEKTOR, TRANSLACIJA, SUPROTNI, PARALELOGRAMA, HIPOTENUZA, OBUJAM,