Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Križaljka

Crossword hints:
Kako se zove postupak %22micanja%22 korijena iz nazivnika?, a`2-b%272, Preslikavanje s obzirom na pravac, Kojim pravilom se zbrajaju vektori koji počinju u istoj točki?, Kakav broj je broj pi?, Skup kojih brojeva se naziva Q?, Piramida koju omeđuju četiri sukladna jednakostranična trokuta?, Za kakav trokut se može primjeniti pitagorin poučak?, Spojnica nasuprotnih vrhova četverokuta?, Najdulja stranica pravokutnog trokuta?, Kako se naziva krivulja koja je graf funkcije kvadriranja?, Kakav decimalni broj je razlomak koji u nazivniku ima 5?, Zbroj svih površina ploha geomterijskog tijela?, Skraćeno: V, Četverokut koji ima sve stranice jednake?, Koliko dimenzija ima prostor?, Hipotenuza na kvadrat jednaka je zbroju kvadrata kateta?, Osni presjek valjka?, Kako se naziva zapis broja (npr. 1,3x10%275)?, Vektori koji leže na istom pravcu?, Kako se naziva vektori koji imaju jednake duljine, isti smjer, ali suprotne orijentacije?, Usmjerena dužina?, Dio prostora koji omeđuje kuglu?, Suprotno od kvadiranja?, Vektor dugačak nula?, Brid koji spaja vrh stošca s nekom točkom na kružnici baze?, Geometrijsko tijelo sa svim bridovima jednake duljine?, Usporedni pomak, Zbroj svih površina pobočki?, Kako se naziva točka u u kojoj pravac probada ravninu?, Kojem cijelom broju je najbliža vrijednost korijen iz 11?,

Crossword words:
TETRAEDAR , IZVODNICA, ZNANSTVENI, OPLOSJE, KORJENJOVANJE, PARALELOGRAMA, SUPROTNI, KONACNI, VEKTOR, PITAGORIN POUCAK, KOLINEARNI, RACIONALIZACIJA NAZIVNIKA, TRI, PRAVOKUTNIK, KOCKA, TRI, RAZLIKA KVADRATA, TRANSLACIJA, PROBODIŠTE, NUL-VEKTOR, PARABOLA, IRACIONALAN, OSNA SIMETRIJA, PRAVOKUTAN, POBOCJE, HIPOTENUZA, SFERA, ROMB , RACIONALNIH, OBUJAM,