Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Optika

Crossword hints:
külm kiirgus, kus ergastavaks energiaks on elekrienergia. Looduses esineb virmalistena ja inimese poolt loodud erinevates gaaslahendustes., on nähtavast kiirgusest madalama lainepikkusega nähtamatu kiirgus, mille tekkimisel samuti ergastavaks energiaks on soojusenergia. Kiirgusallikateks väga kõrge temperatuuriga kehad., külm kiirgus, kus erastavaks energiaks keemiline energia. Esineb looduses bioloogiliste protsesside tulemusena - jaaniussid, pehkinud puutükid, erinevad bakterid jne..., e. infrapunane kiirgus on nähtavast valgusest pikema lainepikkusega nähtamatu kiirgus, mille tekkimisel on ergastavaks energiaks soojusenergia., Nii nimetatakse negatiivelt laetud elektronide väljalöömist ainest valguse toimel., ... on aine poolt kiiratavate erinevate lainepikkuste kogum., külm kiirgus, kus ergastavaks energiaks on valguse energia. Kasutatakse näiteks liiklusmärkidel, mis valguse toimel helendama hakkavad., ...reaktsioon on reaktsioon, mis toimub vaid valguskvantide osavõtul (fotosüntees, osooni tekkimine, pildistamisel)., on ka UV-kiirgusest madalama lainepikkusega nähtamatu kiirgus, mille tekkimisel on ergastavaks energiaks elektronide liikumisenergia., fotoefekti ... .....on selline lainepikkus, millest pikemaid lained ei ole suutelised ainest elektrone vabastama.,

Crossword words:
ELEKTROLUMINESTSENTS, FOTOKEEMILINE, SOOJUSKIIRGUS, ULTRAVIOLETTKIIRGUS, SPEKTER, FOTOEFEKT, PUNAPIIR, FOTOLUMINESTSENTS, KEMOLUMINESTSENTS,