Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Fiscaal statuut van de werknemer en zelfstandige

In wat volgt krijgen jullie meerkeuzevragen te zien die betrekking hebben op de leerstof tot dusver. Telkens als jullie een meerkeuzevraag correct beantwoorden stijgen jullie een plaats op de berg. Het doel van dit spel is om zo snel mogelijk de top te bereiken. Bij een foutief antwoord zullen jullie helemaal opnieuw moeten beginnen. Denk dus goed na van zodra jullie dichter bij de top komen.

1. Het basistarief van de vennootschapsbelasting bedraagt
33,99%25, 31,30%25, 34,75%25, 29,75%25
2. Welke formule gebruikt men voor de berekening van de belastingvermeerdering bij vennootschappen?
Verschuldigde belasting x 106%25 x %25vermeerdering, Verschuldigde belasting x %25vermeerdering, Verschuldigde belasting x 106%25 x %25vermeerdering x 90%25 , Verschuldigde belasting x 115%25 x %25vermeerdering
3. Welke datum of deadline voor voorafbetaling is fout?
10 April, 10 mei, 10 Oktober, 20 december
4. Welk van onderstaande inkomsten is géén roerende inkomst?
Huuropbrengsten uit huizen, Verworven intresten op aandelen, Huuropbrengsten uit meubilair, Dividenden
5. Hoeveel € aan personenbelasting betaalt een zelfstandige die 8710€ winst heeft geboekt (met recht op een belastingvrije som van 7.090€)?
405€, 512€ interactive learning , 360€, 340,65€
6. short answer questions Welke van de onderstaande kosten zijn volledig fiscaal aftrekbaar?
Autokosten, Huurkosten, Geschenken, Restaurantkosten
7. Dividenden op aandelen zijn ..
Roerende inkomsten, Diverse inkomsten, Onroerende inkomsten, Beroepsinkomsten
8. Welke van de onderstaande uitgaven geeft GEEN recht op belastingvermindering?
Uitgaven aan Telecom en internet, Betalingen voor pensioensparen, Uitgaven aan dienstencheques, Bezoldigingen van een huisbediende
9. In welk vak dien ik buitenlandse inkomsten van onroerende goederen in te geven? Raadpleeg hiervoor tax-calc via google
III, II, V, VI