Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


uvod u programiranje

1. active teaching Postupak %22pravljenja%22programa je
Programiranje, Kodiranje educational activities , Definisanje problema, Algoritam
2. Skup jasno i precizno definisanih koraka koji vode ka rješenje problema nazivamo
Kompajler, Kodiranje, Program, Algoritam
3. Faza programiranja u kojoj programer piše program pomoću naredbi programskog jezika je
Definisanje problema, Dijagram toka, Kodiranje, Algoritamska struktura
4. create online tests Algoritam zapisan riječima je
Pseudokod, Interpreter, Dijagram toka, Kodiranje
5. Grafički prikaz algoritma je
Pseudokod, Kodiranje, Kompajler, Dijagram toka
6. Ako u algoritamskoj strukturi tok operacija zavisi od ispunjenost uslova onda se ta struktura zove
Slijed ili linijska, Grananje , Ponavljanje ili ciklička, Nijedno ponuđeno
7. Kod crtanja dijagrama toka pravougaonik predstavlja
Obradu, Simbol grananja, Ulaz, Izlaz
8. Sredstvo za komunikaciju između čovjeka i računara koje ima svoje naredbe je
Semantika, Leksika, Sintaksa, Programski jezik
9. Pravila pisanja programa-naredbi predstavljaju
Semantiku , Leksiku, Sintaksu, Asembler
10. Programski jezik najnizeg nivoa je
Asembler, Mašinski jezik, Basic, Objektno orjentisani jezik
11. Program prevodilac koji prevodi čitav program,kreira izvršnu verziju i onda izvršava naziva se
Interpreter, Basic, Kompajler, Asembler
12. Program prevodilac kod kojeg je ispravka programa jednostavnija, ali je i sporiji naziva se
Asembler, Kompajler, Procedura, Interpreter
13. Dodaj šestu zakonitost algoritma: definiranost, ulaz, izlaz,efikasnost, rezultativnost i......
Beskonačnost, Ideja, Konačnost, Ponavljanje
14. Ako se algoritamski koraci izvršavaju redom jedan za drugim onda je to
Ciklička struktura, Linijska ili slijed elearning , Metodologija, Struktrura grananja
15. Jezik niskog nivoa kod kojeg su binarni kodovi zamjenjeni simbolima, pogodan za kontrolu unutrašnjih procesa je
Neproceduralni jezik, Proceduralni jezik, Mašinski jezik, Asemblerski jezik
16. Tehnike i metode za razvoj elemenata koji se pojavljuju u programiranju nazivamo
Metodologija programiranje, Programske tehnike, Struktura, Stilovi
17. Komuniciranje sa računarom u kojem %22saopštavamo%22 kako se nešto treba uraditi je
Metodologija teacher , Grafičko, Proceduralno, Neproceduralno
18. Vid komunikacije u kojem računaru saopštavamo samo šta treba da uradi je
Proceduralna komunikacija, Neproceduralna komunikacija, Struktura, Metodologija programiranja
19. Značenje ispravno napisanih naredbi u programsom jeziku predstavlja
Leksiku, Sintaksu, Metodologiju, Semantiku