Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Сетила

1. Мускулите, жлездите, органите кои реагираат на дразбите се:
рецептори learning , ефектори, сензорни неврони, моторни неворни
2. Дразбите се прнеесуваат со помош на:
ефектор, рецептор, нервна клетка, мускулна клетка
3. tool for teachers Рецепторите кои реагираат на хемиски материи се:
механорецептори, хеморецептори, терморецептори, фоторецептори
4. Рецепторите кои реагираат на светлина се:
терморецептори, фоторецептори, механорецептори, хеморецептори
5. Рецепторите длабоко во организмот реагираат на:
светлина, промени, болка во желудник, слух
6. Мирисните клетки кај членконогите се сместени во:
антени, јамички, носна празнина, јазик
7. Кај ’рбетниците, сетилото за вкус е изградено од:
ресички, дамки, пупки, јамички
8. Најраспространети сетила се :
сетило за мирис, стило за слух, сетило за допир и притисок, сетило за рамнотежа
9. Сетилото за рамнотежа кај безрбетници е сместено во:
внатрешно уво, средно уво, прва антена, рогови