Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


mix

1. Najmanji grafički element, jedna tačkica na slici, naziva se
Rezolucija, Piksel, Inc, Multimedija
2. Prikaz informacija pomoću slika kod kojih su osnovni nosioci boje i oblici nazivamo
Rezolucija, Multimedija, Piksel, Grafika
3. Grafika u kojoj se slike stvaraju od skupa kvadratica koji se nalaze u kvadratnoj mrezi naziva se
Rasterska, Vektorska, 3D, Nista od navedenog
4. Grafika u kojoj se slike stvaraju od skupa tacaka,linija,krugova,pravougaonika i sl.naziva se
Rasterska, Vektorska, Interaktivna, Neiteraktivna
5. CorelDraw je program koji spada u skupinu
Programa za slikanje, Programa za stolno izdavastvo, Programa za crtanje, Programa za obradu teksta
6. grading Skype je
Program za crtanje, Komunikacioni program, Program za slikanje, Program za stolno izdavastvo
7. Programi koji daju upute za rješavanje zadatka uz demonstraciju i testiranje su
Komunikacioni programi, Grafički programi, Programi za rad sa tabelama, Tutorijali
8. Više tekstova koji sadrze hiperlinkove koji u mreznoj strukturi povezuju informacije nazivamo
Hipertekst, Multimedija, Hipermedija, Tutorijal
9. Hipertekst %2b multimedija =
Multimedija, Hipertekst, WWW, Hipermedija
10. Programi koji sluze za projektovanje pomocu racunara(izadu tehnickih crteza, raznih sema, 3D modela) su
CAM programi, CAD programi, Programi za slikanje, Programi za baze podataka
11. Za koje programe kazemo da upravljaju proizvodnim masinama
CAD, Komunikacioni programi, CAM, Graficki programi
12. Skup hardverskih uređaja i odgovarajućih programa koji omogućuju komunikaciju i razmjenu informacija između računara čini
Telefonsku mrežu, WWW, Računarsku mrežu, Protokol TCP/IP
13. Uređaj koji prenosi podatke sa jednog računara na drugi kablovskom linijom ili bežičnim putem naziva se
Hub, Adsl, Switch, Modem
14. WLan predstavlja
Bežičnu mrežu, Gradsku mrežu, Globalnu mrežu, Pear to pear mreža
15. Mreža ravnopravnih sistema je
Client server, Peer to peer, Man, Lan
16. Uređaj na koji se povezuju svi računari u Lan mreži i omogućava njihovu komunikaciju je
ROUTER, SWITCH, HUB, MODEM
17. Servis koji omogućuje povezivanje sa udaljenim računarima naziva se
Telnet, FTP, WWW, E mail
18. Protokol koji omogućuje komunikaciju između računara je
ISP, FTP, TCP/IP, HTTP
19. Firme koje omogućuju spajanje na internet, daju usluge mreže nazivamo
Internet provajderi, Mrežni administratori, ADSL, HTML