Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Termodünaamika TEST

1. Termodünaamika on teadusharu, mis uurib soojusnähtusi arvestades kehade siseehitusega
TRUE, FALSE, multiple choice questions ,
2. Termodünaamika I seadus väidab , et
füüsikalsieks protsessiks, termodünaamiliseks protsessiks, termodünaamiliseks süsteemiks,
3. Mida nimetatakse absoluutseks nulliks?
Võimsuseks nimetatakse tehtavat pingutust, Võimsuseks nimetatakse töö tegemise kiirust., Võimsuseks nimetatakse välisenergiate tööd.,
4. Ideaalse ja reaalse gaasi vahe on see, et ideaalse gaasi puhul arvestatakse molekulide ruumala ja nendevahelist vastastikmõjuga, kuid reaalse gaasi puhul seda ei tehta.
Molekulidel on lõpmata elastsete kerakeste omadused, Molekulide liikumine on kulgliikumine, siseenergia on lõpmatult kokkusurutav, Molekulide vastasmõju seisneb ainult nende omavahelistes elastsetes põrgetes,
5. Füüsikalist keha või kehade kogumit, mis on piiritletud reaalse või kujuteldava piirpinnaga, nimetatakse
TRUE, FALSE, ,
6. Igapäevased soojusnähtused on: Igapäevased soojusnähtused on a) soojenemine‐jahtumine b) sulamine - tahkumine c) aurustumine - kondenseerumine
rõhk, ruumala, temperatuur,
7. Soojusülekanne on #energia# kandumine ühelt kehalt teisele
ehitamine on kindlustatud, ehitamine on võimalik, ehitamine on võimatu class website ,
8. Gaasidel on kolm põhilist termodünaamilist parameetrit -rõhk, ruumala ja temperatuur.
TRUE, FALSE online learning games , ,
9. Termodünaamiline tasakaal on olukord, kus keha T, p, ja V on püsinud pikka aega:
soojusnähtusi, looduslike protsesse, soojusvoogude liikumist, energia üleminekuid ühest vormist teise,
10. Mida nimetatakse võimsuseks?
vahepealne temperatuur, nullilähedane, minimaalne temperatuur,
11. Ideaalne gaas on reaalse gaasi lihtsaim mudel, kus mõttes oletatakse et:
kasuliku töö, kulutatud energia, build your own quiz , print quizzes ,
12. Masina kasutegur on #kasuliku töö# ja selle saamiseks #kulutatud energia# suhe
energia, distant learning , ,
13. isobaarilises protsessis on muutumatu
tasakaalus, võrdsena, muutumatuna prepare quiz ,
14. Mida uurib termodünaamika?
TRUE, FALSE online , ,