Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


virtuți creștine

1. # este una dintre virtuțile teologice, prin care omul crede în existența Sfintei Treimi (Dumnezeu-Tatăl, Iisus Hristos și Duhul Sfânt), a duhurilor (îngerii și demonii), a lumii ca zidire a lui Dumnezeu, în tainele Bisericii, în învierea morților, în Judecata care urmează după viața pământească.
undefined, undefined, undefined, undefined,
2. Ce sunt curajul, dreptate,cumpătarea și înțelepciunea?
dragostea, credința,
3. Virtutea este deprinderea și stăruința statornică de a împlini, cu ajutorul harului dumnezeiesc, legea morală, biruind diversele ispite venite din partea Celui Rău. Veghea și rugăciunea sunt armele pentru a birui ispitele precum spune chiar Mântuitorul:Privegheați și vă rugați, ca să nu intrați în ispită.(Mt26.41)
De, aș grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, facutu-m-am aramă sunătoare și chimval răsunător. Dragostea nu cade niciodată., , improve results ,
4. Solomon a fost un rege înțelept
calitate morală, viciu, Însușire dominantă a caracterului, care îl face mai bun pe individul uman,
5. Virtuțile morale sunt dragostea și curajul
Curajul, dreptate,cumpătarea, și, înțelepciunea, sunt, virtuți, morale, , ,
6. Cea mai importantă virtute teologică este
nădejdea, dreptatea, credința,
7. Virtutea este
, ,