Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Ugljik, fosilna goriva i kvalitativni sastav organskih spojeva

1. Fosilna goriva su
ugljen, nafta i naftni plin., ugljen, nafta i koks., ugljen, metan i zemni plin., ugljen, nafta i zemni plin.
2. Za prirodni ugljen vrijedi
antracit je najkvalitetniji jer ima najveći maseni udio ugljika., nastaje suhom destilacijom., prije upotrebe se obrađuje frakcijskom destilacijom., nastaje samo uz velike količine kisika i organske tvari.
3. Za umjetni ugljen vrijedi
nastaje suhom destilacijom nafte., nastaje suhom destilacijom drveta ili prirodnog ugljena., nastaje frakcijskom destilacijom drveta ili prirodnog ugljena., izgaranjem uvijek daje ugljikov dioksid i vodu.
4. Gorivo koje zbog svog kemijskog sastava izgaranjem najviše doprinosi nastajanju kiselih kiša jest
benzin., zemni plin., ugljen., dizel.
5. Od nafte kao polazne sirovine ne možemo proizvesti
gorivo., lijekove., pamuk., odjeću.
6. Nafta nije
tamnija od vode. , gušća od vode., smjesa ugljikovodika., hlapiva i zapaljiva.
7. Frakcijskom destilacijom nafte nećemo dobiti
butan., dizel., benzen., bitumen.
8. Najniže vrelište među navedenim frakcijama nafte ima
propan., dizelsko gorivo., ulje za podmazivanje., bitumen.
9. Krekiranje je postupak kojim se iz nafte povećava količina proizvedenog benzina. Benzin možemo dobiti krekiranjem
naftnog plina., zemnog plina., ulja za podmazivanje., biodizela.
10. Najčišće fosilno gorivo je
nafta., prirodni ugljen., umjetni ugljen., zemni plin.
11. Zemni plin je
eksplozivan u smjesi sa zrakom., neugodna mirisa., otrovan., teži od zraka.
12. Većina organskih spojeva
ima visoko talište., nije topljiva u vodi., dobro provodi električnu struju., nije zapaljiva.
13. Kemijski elementi koje smo dokazali u organskim spojevima su
ugljik, vodik, kisik i sumpor., ugljik, vodik, kisik i klor., ugljik, vodik, sumpor i fosfor., ugljik, vodik, sumpor i klor.
14. Struktura ljudske kose se zagrijavanjem u natrijevoj lužini razara. Pri tom se oslobađaju
amonijak i elementarni sumpor., ioni sumpora i elementarni dušik., ioni sumpora i amonijak., elementarni amonijak i ioni sumpora.