Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Multimedija, 6. razred

1. Kako bi se smanjila veličina zvučnih datoteka one se
TRUE, FALSE save time , ,
2. Razlikujemo dvije vrste kadrova, a to su dinamički i #.
snimka zvuka, snimač zvuka, audioazapis, audični zapis,
3. Nadopuni rečenicu. Za snimanje zvuka na računalu koristimo se uređajem koji nazivamo #.
TRUE, FALSE, class web page ,
4. Postupak pretvaranja formata datoteka (npr. WAV u MP3) kako bismo datoteku smanjili naziva se #.
mikrofonom, mikrofon, , ,
5. Program za reprodukciju medija kao što su audio i videozapisi koji dolazi s Windowsima naziva se
izlazna jedinica, ulazna jedinica, ulazno-izlazna jedinica, najvažnija jedinica,
6. Zvučnik se priključuje u zvučnu karticu u priključak koji je # boje.
izlazna jedinica, ulazna jedinica, ulazno-izlazna jedinica, najvažnija jedinica,
7. Postupak preuzimanja videosadržaja s kamere naziva se
zvučnici, zvučnik, , elearning ,
8. Na računalima se snimljeni zvuk naziva #.
snimač zvuka, sound recorder, Audacity, , ,
9. WMA je nastavak za zvučnu datoteku koja je #.
Aucity, Audacity, Aducity, Adcity,
10. Program za reprodukciju i oblikovanje zvuka prilikom kojeg možemo zvuku dodijeliti razne efekte naziva se #.
TRUE, FALSE, ,
11. Koji pojam nije vezan za obradu videa?
matična ploča, zvučna kartica, RAM, ROM,
12. Na zvučnu karticu se ne priključuju mikrofon i zvučnici.
sažimaju, produžuju, žimaju, konvertiraju u bmp,
13. Zvučne zapise obrađuje
MP3, MP4, WAV, WMA,
14. Nastavak za nesažetu zvučnu datoteku glasi #.
nesažeta, sažeta help students assimilate material , Answer_3_(optional),
15. Mikrofon je #.
nesažeta, sažeta, Answer_3_(optional),
16. Video je zajednički naziv za više postupaka kojima se
konverzija, , ,
17. Multimedija je složenica riječi multi i medija što znači #.
Windows Media Producer, Windows Media Recorder distant learning , Windows Media Player, Windows Video Media,
18. Povećanjem kvalitete snimanja ne povećava se i veličina datoteke.
zelene, , ,
19. Multimedija najčešće izražava spoj teksta, slike, zvuka, animacije i video sadržaja.
kadar, , ,
20. MP3 je nastavak za zvučnu datoteku koja je #.
videozahvat (capture), videopothvat (capture), audiozahvat,
21. Zvučnik je #.
Windows Movie Player, Windows Movie Maker, Windows Media Player, Snimač zvuka,
22. Sve zvučne kartice imaju najviše 2 mogućnosti: ulaz za mikrofon i izlaz prema zvučnicima.
gledaju pojave u prirodi na mjestu događaja, snimaju, obrađuju, prenose i prikazuju pokretne slike, pregledavaju vidljivi dijelovi računala distant learning ,
23. Kadar s naslovom videouratka naziva se # kadar.
Adobe Premiere, Google chat, Microsoft Windows Live Movie Maker,
24. Nadopuni rečenicu. Program za snimanje zvuka u OS Windows naziva se #.
statički, statični, , ,
25. Logična cjelina videozapisa naziva se #.
uvodni, , ,
26. Program za montiranje videozapisa naziva se #.
TRUE, FALSE, ,