Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Fizika 2 (I)

Crossword hints:
ZBIR SVIH KINETIČKIH I POTENCIJALNIH ENERGIJA U TIJELU, JAVLJA SE SAMO PRI KRETANJU FLUIDA, OVAKO SE ŠIRE CIJEVI PRI ZAGRIJAVANJU, UZROKUJE NEPRAVILNO KRETANJE OBJEKATA KOJI ROTIRAJU U ZRAKU, NEMAJU TAČNO ODREĐENU TAČKU TOPLJENJA, BROJ ČESTICA U MOLU, PRELAZAK IZ ČVRSTOG U GASOVITO STANJE, NA GRČKOM ATOMOS ZNAČI..., IZMJERIO ATMOSFERSKI PRITISAK I IZVEO TEOREM ZA BRZINU ISTJEC.FLUIDA, PRAVA KOJA OPISUJE PROCES KOD KOJEG JE V=CONST., MJERNA JEDINICA ZA PRITISAK, PROUČAVA ZAKONITOST MATERIJE, JEDINICA ZA TOPLOTU, DA JE ZAPREMINSKI PROTOK KONSTANTAN U BILO KOJEM PRESJEKU STUJNE CIJEVI GOVORI, OPISUJE IZOBARNE PROCESE, IZJAVIO %27%27EPPUR SI MUOVE!%27%27 (%27%27IPAK SE KREĆE!%27%27), ZBOG NJE SU TIJELA LAKŠA U VODI NEGO U ZRAKU, UVEO POJAM ATOM, POSTAVIO TRI ZAKONA O KRETANJU PLANETA OKO SUNCA, PO NJEMU JE NAZVANA JEDINICA ZA SILU, 101325 Pa, POJAVA DA JE VODA NAJGUŠĆA NA 4°C, POZNAT PO UZVIKU %27%27EUREKA%27%27, KOD NJEGA JE TEMPERATURA KONSTANTNA, MJERNA JEDINICA ZA TEMPERATURU, UNUTRAŠNJE TRENJE KOD FLUIDA,

Crossword words:
ATMOSFERSKI PRITISAK, SUBLIMACIJA, VISKOZNOST, KEPLER, NEDJELJIV, ARHIMED, IZOHORA, PASKAL, KELVIN, JEDNAČINA KONTINUITETA, TORIČELI, UNUTRAŠNJA ENERGIJA, IZOTERMNI PROCES, FIZIKA, NJUTN, MAGNUSOV EFEKAT, AMORFNA TIJELA, DINAMIČKI PRITISAK, GALILEO GALILEI, LINEARNO ŠIRENJE, DŽUL, ANOMALIJA VODE, DEMOKRIT, GEJ LISAKOV ZAKON, AVOGADROV BROJ,