Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


AUTOCAD cotare, layer

1. Pentru stabilirea limitelor desenului folosim comanda:
bara de meniuri, bara de instrumente, bara de stare,
2. Care sunt cotele înlănțuite:
punctele sunt definite prin introducerea coordonatelor față de origine, punctele se localizează în funcție de punctul anterior și nu față de origine, definirea unui punct se face printr-o distanță și un unghi față de punctul specificat, respectiv față de paralela la axa OX prin punctul specificat,
3. Care este semnificația comenzii TRIM:
desenează copii ale obiectelor, desenează simetricele obiectelor desenate în raport cu o dreaptă, desenează o echidistantă a unui obiect,
4. Cotarea este operația de înscriere a dimensiunilor pe un desen și se poate realiza:
%22straturile%22 din care este compus un desen, culoarea de desenare, tipul de linie, grosimea liniei,
5. Ce putem modifica la o cotare existentă:
meniul View, Toolbars, Dimension, de pe bara de instrumente Dimension, din meniul Format, Dimension Style,
6. Modurile de lucru SNAP, GRID, ORTHO se pot activa din:
textul cotei, liniile și săgețile cotei, unitățile de măsură,
7. Care este semnificația comenzii OFFSET:
cele care pornesc din același punct, cele care utilizează o linie comună pentru un grup de cote , cele care pornesc din același punct și cele care utilizează o linie comună pentru un grup de cote,
8. Ce înțelegeți prin coordonate absolute?
extinde obiectele selectate până la o linie de frontieră aleasă, șterge o porțiune din obiectul selectat, scurtează porțiuni din obiecte, până la o muchie de tăiere dynamic quiz ,