Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


ESC L8

1. class web page 英国人喜欢喝红茶
zhong1 guo2 ren2 xi3 huan1 he1 hong2 cha2, ying1 guo2 ren2 xi3 huan1 he1 hong2 cha2, mei3 guo2 ren2 xi3 huan1 he1 hong2 cha2, ying1 guo2 ren2 xi3 huan1 he1 lv4 cha2
2. 法国人喜欢吃面包
ying1 guo2 ren2 xi3 huan1 chi1 mian4 bao1, fa3 guo2 ren2 xi3 huan1 chi1 mian4 bao1, zhong1 guo2 ren2 xi3 huan1 chi1 mian4 bao1, mei3 guo2 ren2 xi3 huan1 chi1 mian4 bao1
3. 意大利人喜欢喝咖啡
yi4 da4 li4 ren2 xi3 huan1 he1 ka1 fei1, yi4 da4 li4 ren2 xi3 huan1 chi1 ka1 fei1, yi4 da4 li4 ren2 xi3 huan1 he1 hong2 cha2, mei3 guo2 ren2 xi3 huan1 he1 ka1 fei1
4. 美国人喜欢吃汉堡包
zhong1 guo2 ren2 xi3 huan1 chi1 han4 bao3 bao1, mei3 guo2 ren2 xi3 huan1 he1 han4 bao3 bao1, mei3 guo2 ren2 xi3 huan1 chi1 han4 bao3 bao1, zhong1 guo2 ren2 xi3 huan1 he1 han4 bao3 bao1
5. 你喜欢意大利吗
ni3 xi3 huan1 yi4 da4 li4 ma, ni3 xi3 huan1 yi4 da4 li4, ni3 bu4 xi3 huan1 yi4 da4 li4 ma, ni3 xi3 huan1 yi4 da4 ma
6. 法国人喜欢喝咖啡吗
fa3 guo2 ren2 xi3 huan1 chi1 mian4 bao1 ma, fa3 guo2 ren2 xi3 huan1 he1 mian4 bao1 ma, fa3 guo2 ren2 xi3 huan1 chi1 mi3 fan4 ma, fa3 guo2 ren2 xi3 huan1 he1 ka1 fei1 ma
7. test 英国人喜欢喝绿茶吗
zhong1 guo2 ren2 xi3 huan1 he1 lv4 cha2 ma, fa3 guo2 ren2 xi3 huan1 chi1 mian4 bao1 ma, ying1 guo2 ren2 xi3 huan1 he1 lv4 cha2 ma, ying1 guo2 ren2 xi3 huan1 he1 hong2 cha2 ma
8. 日本人喜欢吃什么
ri4 ben3 ren2 xi3 huan1 he1 shen2 me, ri4 ben3 ren2 xi3 huan1 chi1 shen2 me, ri4 ben3 ren2 xi3 huan1 he1 ke3 le4, ri4 ben3 ren2 xi3 huan1 chi1 mi3 fan4
9. 美国人喜欢喝什么
mei3 guo2 ren2 xi3 huan1 chi1 shen2 me, mei3 guo2 ren2 xi3 huan1 wan2 shen2 me, mei3 guo2 ren2 xi3 huan1 he1 shen2 me, mei3 guo2 ren2 xi3 huan1 he1 ka1 fei1
10. build your own quiz Japanese people like to drink green tea
日本人喜欢喝绿茶, 中国人喜欢喝红茶, 美国人喜欢喝绿茶, 日本人喜欢喝红茶
11. Americans like to eat hamburgers
法国人喜欢吃汉堡包, 美国人喜欢吃汉堡包, 日本人喜欢吃汉堡包, 中国人喜欢吃汉堡包
12.   Chinese people like to eat rice
中国人喜欢吃米饭, 中国人喜欢吃面包, 中国人喜欢吃面条, 中国人喜欢吃饺子
13. British people like to drink red tea
英国人喜欢喝红茶, 英国人喜欢喝水, 英国人喜欢喝绿茶, 英国人喜欢喝茶
14. French people like to eat bread
法国人喜欢吃面条, 法国人喜欢吃包子, 法国人喜欢吃面包, 法国人喜欢吃米饭
15. Americans like to drink coke
美国人喜欢喝果汁, 美国人喜欢喝可乐, 美国人喜欢喝牛奶, 美国人喜欢喝红茶
16. Italians like to drink coffee
意大利人喜欢喝咖啡 short answer questions , 意大利人喜欢喝红茶, 意大利人喜欢喝果汁, 意大利人喜欢喝绿茶
17. activity What do French people like to play
法国人喜欢吃什么, 法国人喜欢什么, 法国人喜欢喝什么, 法国人喜欢玩什么
18. What do British people like to drink
英国人喜欢吃什么, 英国人喜欢玩什么, 英国人喜欢喝什么, 英国人喜欢什么
19. build your own quiz Do Japanese people like to eat rice?
日本人喜欢吃米饭吗, 日本人喜欢吃面包吗, 日本人喜欢吃面条吗, 日本人喜欢吃饺子吗