Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Hoofdstuk 12 Elektriciteit en straling

1. Waardoor wordt het effect van een elektrocutie (een stroomdoorgang door het lichaam) NIET beïnvloed?
te korte aansluitsnoeren, beschadigde isolatie van de leiding save time , trillingen,
2. Waarom kan elektrische stroom de oorzaak zijn van brand of explosie in een ruimte waar ontploffingsgevaar is?
Ampère, Ohm, Volt,
3. Welke factoren beïnvloeden de grootte van een elektrische vlamboog NIET?
Ampère, Ohm, Volt,
4. Waarom moet een kabelhaspel altijd geheel worden afgerold ?
de duur van de stroomdoorgang, de werkkledij, de grootte van de stroom,
5. Dubbel geïsoleerd elektrisch handgereedschap wordt aangeduid door ( zie afbeelding hierboven)
een lichte prikkeling, spierverkramping, hartritmestoornissen,
6. Wat moet steeds geverifieerd worden voordat een verlengkabel gebruikt wordt?
droge, propere handen, natte, flink gewassen handen, handen insmeren met dermatologische zalf,
7. Hoe kan je de kans op elektrocutie via je handen verminderen?
ja, je kan de weerstand verhogen door op een rubberen mat te staan, ja, je kan de weerstand verkleinen door met vochtige of natte handen te werken, neen, de weerstand heeft geen effect,
8. Tegen wat beschermt een automaat of zekering die geïnstalleerd wordt in elektrische installatie?
contact tussen huid en onder spanning staand elektrisch handgereedschap, contact tussen elektrische geleider en aarding save time , kortsluiting tussen twee onder spanning staande geleiders,
9. Wat is de belangrijke ongevalsoorzaak bij gebruik van elektrische toestellen?
door contact tussen twee onder spanning staande geleiders of onderdelen, door aanraking van een onder spanning staand onderdeel, door vochtinsijpeling in een elektrische installatie online activities ,
10. Welke materialen zijn goede elektrische isolatoren?
de stroomsterkte, de grootte van de spanning tussen de delen, de mate van overbelasting van de stroomkring,
11. Wat is een veilige lage spanning?
door de ontlading van de statische elektriciteit die zich opbouwt rond de elektrischekabels en geleiders, door verhitting van onderdelen van elektrische installaties b.v. slechte contacten,overbelasting leidingen assess performance , door de ontlading van een magnetisch veld dat onstaat rond rond een elektrische motor e-learning ,
12. Welke beveiliging beschermt de elektrische installatie tegen kortsluiting of overbelasting?
een elektrisch veld dat ontstaat tussen twee polen van een batterij, een elektrisch spanningsverschil dat ontstaat tussen twee van elkaar gescheidenelektrische geleiders, een elektrisch spanningsverschil dat ontstaat tussen twee van elkaar gescheiden nietgeleidendematerialen,
13. In welke eenheid wordt elektrische spanning uitgedrukt?
bij contact met stroom van een batterij van 12 volt, bij het overtappen van vloeistoffen, in de buurt van elektrische motoren,
14. Wat is het risico van statische elektriciteit?
krampen en hartkamerfibrillatie, vonkoverslag en explosie in brandgevaarlijke milieus, opwarming van metalen onderdelen in de omgeving,
15. Waarom moeten stalen steigers geaard worden?
door antistatisch schoeisel te dragen, door de vochtigheid van de omgevingslucht te verhogen, door rubberen laarzen te dragen,
16. In welke eenheid wordt stroomsterkte uitgedrukt ?
door de te transporteren vloeistoffen geleidend te maken door toevoegen van eenproduct, door tanks en apparatuur te aarden, door de vloeistoffen vlugger over te pompen,
17. Wat is statische elektriciteit?
een verbinding van de metalen delen van een elektrisch toestel of installatie met deaarde, een verbinding van alle metalen delen van een elektrisch toestel met elkaar, een verbinding van alle elektrische geleiders van een installatie met de aarde,
18. Wat is de aarding van een elektrische installatie?
om te beletten dat een elektrisch toestel overbelast en dus oververhit wordt, om te beletten dat de metalen delen van een toestel onder spanning komen, om te beletten dat elektrische energie verloren zou gaan,
19. Welk gevaar is NIET aanwezig bij gebruik van elektrische stroom?
overbelasting van het elektrisch leidingnet, elektrocutie van personen, oververhitting van elektrische motoren,
20. Tijdens boren in de muur doorboor je een voedingskabel van de elektrische motor. Wat is het risico ?
Om te verhinderen dat een vlamboog zou ontstaan tussen de steiger en een naburigehoogspanningslijn, om te voorkomen dat de steiger opgeladen wordt door de statische elektriciteit in delucht, om te voorkomen dat werknemers op de steigers gelelektrocuteerd worden,
21. Hoe ontstaat kortsluiting?
een bestaand aardingsnet, de waterleiding, een metalen pin die minimum 50 cm in de grond zit,
22. Waartegen beschermt de aarding ?
gelijkspanning, 120 volt wisselspanning, 50 volt wisselspanning,
23. Waaraan wordt een aarding van b.v. containers of metalen steigers best aangesloten?
koper, zilver, rubber, pvc, keramiek, katoen, nylon,
24. Wanneer mag aan een elektrische installatie onder spanning gewerkt worden?
schakelt de spanning af bij een bepaalde lekstroom, controleert de installatie op de juiste aardverbindingen multiple choice questions , werkt als een kunstmatige aardverbinding wanneer een echte aardverbinding technischniet mogelijk is ,
25. Waarom moet een kabelhaspel altijd geheel worden afgerold?
wanneer meer stroom dan toegelaten verbruikt wordt , wanneer een stroom via de omkasting van een toestel wegvloeit , wanneer er een kortsluiting is tussen twee elektrische geleiders ,
26. Met welke regelmaat moet elektrisch gereedschap gecontroleerd worden (goede werking, beschadiging, onderhoud)?
de aardlekschakelaar , de aarding , de automaat of zekering,
27. Kan je de kans op elektrocutie verminderen door de weerstand van de stroomdoorgang te beïnvloeden?
elektrocutie van personen, kortsluiting , statische elektriciteit ,
28. Wat is het effect van een stroomdoorgang van 75 mA door het menselijk lichaam?
bij schriftelijke opdracht van de locatieverantwoordelijke , bij schriftelijke opdracht en bij dringende noodzaak , bij dringende noodzaak interactive ,
29. Hoe kan het ontstaan van statische elektriciteit bij overtappen van vloeistoffen NIET beperkt worden?
om na te gaan of er geen breuken of beschadigingen aan de kabel zijn , om de lengte en gelijkmatige dikte van de kabel te controleren class web page , om de opwarming van de kabel te voorkomen ,
30. Waardoor kan statische elektriciteit ontstaan ?
de lengte om de afstand te kunnen overbruggen , de kleur van de draden (geel-groen, wit en rood) , of hij geschikt is voor het vermogen van de toestellen die aangesloten zullen worden,
31. Wat is een veiligheidsmaatregel om het risico van elektriciteit te beperken ?
minstens 1x per jaar , minstens om de 2 jaar , minstens om de vijf jaar ,
32. Waarvoor dient de veiligheidsaarding van een elektrisch toestel?
Verbranding van de motor. , Een steekvlam. , Elektromagnetische straling ,
33. Waarbij kan statische elektriciteit ontstaan ?
Het gebruik van vonkvrij gereedschap. , Toestellen op wisselstroom van 110V gebruiken. , Een aardelekbeveiliging voorzien op de elektrische installatie,
34. Wat doet een aardlekschakelaar?
Om de opwarming van de kabel te voorkomen. , Om na te gaan of de beschikbare lengte voldoende is. generate answer keys , Om de lengte en de gelijkmatige dikte van de kabel te controleren. ,
35. Wanneer moeten steigers of stellingen geaard worden ?
Bij het gebruik van gelijkspanning in elektrische installaties. , Bij het laden, lossen en transporteren van poeders en korrelvormige producten, Bij het verschuiven of glijden van producten over een vochtige ondergrond. ,
36. Wanneer schakelt de aardlekschakelaar de stroomtoevoer af?
Wanneer de buitenlucht erg vochtig is. , Wanneer zich in de nabijheid elektrische leidingen bevinden, Wanneer de steiger niet op een isolerende ondergrond geplaatst kan worden. school ,
37. Hoe kan het ontstaan van statische elektriciteit NIET beperkt worden?
vca hfst12.png, , ,
38.
een zigzagpijl in een driehoek , alle toestellen met CE-keurmerk hebben een dubbele isolatie , twee vierkantjes in elkaar,