Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Движење и исхрана

1. Надворешен скелет е составен од:
хитин кај членконоги, коски, мускули, ,
2. Биолошки активни материи, кои го помагаатпроцесот на дигестија се:
мускули и коски, хитин, ,
3. Мускулното проширување на дебелото црево е наречено:
скелелт, внатрешни органи, срце,
4. Забите кои служат за фаќање на пленот и сечење на храната се:
мускул, коски, зглоб,
5. Мазното мускулно ткиво влегува во градба на:
парамециум, дождовен црв, еуглена, амеба,
6. Движење соизвивање на телото има кај:
риби, амеба, еугелна,
7. Кај сунѓерите, храната се впива преку
месојадни, сештојадни, тревојадни online quizzes ,
8. Најголем дел од дигестијата се врши во:
голтка, жлездест желудник web tool , хранопровод,
9. Цевчестиот дел за пренесување на хранатаод уста до желудник е:
желудник, хранопровод, црево, усна празнина,
10. Животнтие кои се хранат со храна од растително потекло се:
бапка, желудник, клоака,
11. Хидроскелет е застапен кај
предни-секачи, песјаци, преткатнициweb page, катници,
12. Со трепки или камшичиња се движат:
плункови жлезди, желудочни жлезди, надбубрежни жлезди, панкреас,
13. Желудночниот сок се излачува во:
хормони, енизми, дигестори,
14. Кај мешестите животни, несварената храна се исфрла преку
усна празнина, странични каналчиња educational activities , централна празнина,
15. Местото на поврзување на две коски е наречено:
анален отвор, клоака, устен отвор,
16. Внатрешен скелет е составен од:
паразит, планктон, грабливци save time ,