Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


GH1-GRAMÁTICA TEMA 2 - CONJUGACIÓN VERBOS EN %22-ER%22

DE PRESENTE(tegenwoordige tijd)-REGELMATIGE VORMEN OP -AR De Spaanse werkwoorden worden ingedeeld in drie groepen, op grond van de uitgang van het hele werkwoord:-AR, -ER of -IR. Achter de stam(het werkwoord zonder -AR,-ER of -IR) komen de uitgangen voor de verschillende personnen. APRENDER--------YO APREND-O NOSOTROS/AS APREND-EMOS TÚ APREND-ES VOSOTROS/AS APREND-ÉIS ÉL APREND-E ELLOS/ELLAS/USTEDES ESTUDI-AN

1. VENDER (ÉL/ELLA/USTED) verkopen
VENDO, VENDE, VENDA, VENDERE
2. COMPRENDER (NOSOTROS/AS) begrijpen
COMPREMOS, COMPRENDEREMOS, COMPRAMOS, COMPRENDEMOS
3. HACER (ELLOS/AS/USTEDES) maken/doen
HACEN, HACES quiz generator , HACEMOS, HACEREN
4. *SER (YO) zijn
SERO, SOY, SEROY, SE
5. *SER (TÚ) zijn
ERES, SERES grading , SERÁS, ESTARÁS
6. *SER (ÉL/ELLA/USTED) zijn
SERES, ERES, ESTÁS, ES
7. *SER (NOSOTROS/AS) zijn
SOMOS, SEREMOS, SEMOS, ESTEMOS
8. class website *SER (VOSOTROS/AS) zijn
SON, SERÉIS, SEAN, SOIS
9. *SER (ELLOS/ELLAS/USTEDES) zijn
SON, SERAN, SEAN, ESTARÁN
10. *TENER YO hebben
TENERO, TENEO, TENGO, TENO
11. TENER TU hebben
TENERES, TENES, TENGES, TIENES
12. TENER EL ELLA USTED hebben
TENGE distance learning , TIENE, TENE, TENERE
13. *TENER NOSOTROS hebben
TENGAMOS, TENEREMOS, TENEMOS, TIENES
14. *TENER VOSOTROS hebben
TENÉIS, TENES learning , TENEREIS, TIENES
15. *TENER ELLOS hebben
TENEREN, TIENES, TIENEN, TENGEN