Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Hoofdstuk 05: Taken, rechten, plichten en overleg

1. Wat behoort tot de taken van de overlegorganen, zoals het comité PBW?
ja, dat is je recht, enkel na toelating van de verantwoordelijke van de werkplaats, enkel als je het gevaar eerst meldt aan de dienst voor preventieadviseur,
2. Mag je bij dreigend en ernstig gevaar voor mensen het werk onderbreken ?
enkel indien hij vooraf de eerste hulp dienst onmiddelijk geïnformeerd heeft, enkel indien verantwoordelijke de toelating geeft, enkel indien hij de verantwoordelijke onmiddellijk informeert,
3. Welke zijn de 2 belangrijke vormen van overleg i.v.m. veiligheid en gezondheid op het werk?
ernstige ongevallen melden aan de arbeidsinspectie, persoonlijke beschermsmiddelen juist gebruiken, zorgen voor een goed preventiebeleid,
4. Wanneer mag de werknemer bij een dreigend, groot gevaar het werk onderbreken?
de werkgever, de werknemer educational activities , beiden,
5. Wie is verplicht zich te onthoucen van iedere daad van geweld of pesterijen
comité PBM en toolboxmeeting, ondernemingsraad en comité PBW save time , directievergadering en toolboxmeeting,
6. Wie neemt zeker deel aan toolboxmeeting?
de preventieadviseur en de betrokken werknemers, de arbeidsinspectie en de betrokken werknemers, de leidinggevende en de betrokken werknemers,
7. Wie neemt deel aan de vergaderingen voor preventie en bescherming ?
rechtstreeks overleg met de werknemers of met hun vertegenwoordigers in het comité PBW, overlge met de syndicale afvaardiging of met de preventiedienst quiz , via hiërarchische lijn,
8. Wat is één van de verplichtingen van de werknemer?
de kueze en de aanstelling van de preventieadviseur(s), advies geven over het werkrooster, advies geven over de aanstelling van de preventieadviseur,
9. Wat is één van de verplichtingen van de werknemer?
Ja, dat is je recht. , Enkel na toelating van de verantwoordelijke van de werkplaats. , Enkel als je het gevaar eerst meldt aan de dienst voor preventie en bescherming ophet werk,
10. Mag je bij dreigend en ernstig gevaar voor het werk onderbreken
Een afvaardiging van de werkgever, de inspectie en deskundigen. , Alle werknemers. , Een afvaardiging van de werknemers en de werkgever, en deskundigen,
11. Mag de werknemer bij dreigend en ernstig gevaar voor mensen het werk onderbreken?
Ernstige ongevallen melden aan de arbeidsinspectie. , Persoonlijke beschermingsmiddelen juist gebruiken. , Zorgen voor een goed preventiebeleid,