Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Nervesystemet

1. I en nervecelles opbygning indgår følgende
en kortvarig ændring i membranpotentialet, en tilstand hvor nervecellen ikke kan påvirkes, sættes i gang af Na/K pumpen, altid til stede i en nervecelle,
2. Hvilemembranpotentialet måles på tværs af cellemembranen og her gælder følgende:
Der er samme ladning af positive og negative ioner, På indersiden er der større negativ ladning, På indersiden er der større positiv ladning , Ladning har ingen betydning i hvilepotentialet,
3. Receptormolekyler er
den har betydning for cellernes interne kommunikation, når tærskelværdien nås aktiveres CNS altid, når tærskelværdien nås sendes en nerveimpuls afsted, tærskelværdien har kun betydnin for sensoriske neuroner,
4. Gliaceller
en tilstand for ionkanalen under et aktionaspotentiale (AP), en tilstand for nervecellen før et AP active teaching , en tilstand lige efter et AP, hvor cellen ikke kan aktiveres, en tilstand hvor nervecellen er ekstra følsom for nerveimpulser,
5. Hvilket af nedenstående hører til CNS?
Membranproteiner der kan binde transmitterstoffer, sensoriske smertenerver class website , en opsvulmning af aksionet, fedtstoffer hvorigennem der kan passere ioner,
6. Hvilken hændelse sker først, når nerveimpulser overføres fra en celle til en anden?
Findes kun i hippocampus og dele af CNS, Er vigtig for at hvilemembranpotentialet opretholdes, Er vigtig for at en nerveimpuls løber den rigtige vej, Har afgørende beydning for at endeknoppen afgiver Ca%2b%2b ioner,
7. Aktionspotentiale er
Sensorisk smerteneuron, Perifere neuroner, Rygmaev, Autonom nervesystem,
8. Tærskelværdi
Transmitterstofvesikler udtømmes, Ca%2b%2b kanaler åbnes i præsynaptisk neuron, Ionkanal i postsynaptisk neuron åbnes og ioner strømmer ind, Tranmitterstof optages i præsynaptisk membran,
9. Natrium kalium pumpen
Er celler der kun findes i CNS, Danner myelinskeder omkring aksoner, Er et andet ord for motoriske neuroner , Er vigtige for at transmitterstoffer kan bindes til receptorer i synapser.,