Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Backtracking

1. Utilizând metoda backtracking se generează numerele formate din câte 3 cifre distincte din mulţimea {1,3,5,7}. Dacă primele trei numere generate sunt, în acestă ordine: 135, 137, 153 care este cel de-al patrulea număr generat?
315, 173, 157 language , 357,
2. Se utilizează un algoritm pentru a genera în ordine lexicografică inversă toate permutările mulţimii {1,2,3,4,5}. Primele patru permutări generate sunt: 54321, 54312, 54231, 54213. A cincea permutare este:
2%2b3%2b7; 2%2b4%2b6, web page, ,
3. Utilizăm metoda backtracking pentru generarea tuturor modalităţilor de a scrie numărul 9 ca sumă a cel puţin două numere naturale nenule distincte. Termenii fiecarei sume sunt în ordine strict crescătoare. Soluţiile se generează în ordinea: 1%2b2%2b6, 1%2b3%2b5, 1%2b8, 2%2b3%2b4, 2%2b7, 3%2b6 şi 4%2b5. Se aplică exact aceeaşi metodă pentru scrierea lui 12. Scrieţi, în ordinea generării, toate soluţiile de forma 2%2b....
1022 distant learning , 2201, 1031,
4. Folosind un algoritm de generare putem obţine numere naturale de k cifre care au suma cifrelor egală cu un număr natural s. Astfel, pentru valorile k=2 şi s=6 se generează, în ordine, numerele: 15, 24, 33, 42, 51, 60. Care va fi al treilea număr generat pentru k=4 şi s=5?
54321, 54132, 53421, 54123,