Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Hoofdstuk 02 Gevaren, risico%27s en preventie

1. Wat is een bron van gevaar op het werk ?
door het mogelijk aantal betrokken personen x grootte van de mogelijke schade , door de grootte van de kans dat een ongeval gebeurt x grootte van de mogelijkeschade , door de grootte van de kans dat een ongeval gebeurt x het mogelijk aantal betrokkenpersonen quiz builder ,
2. Een preventieve maatregel voor veilige techniek is
de grootte of omvang van de gevolgen , de grootte van de kans dat een ongewenst gebeuren zal optreden, het effect op lange termijn b.v. beroepsziekte distance learning ,
3. Wat is een voorbeeld van een onveilige handeling?
het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, het plaatsen van waarschuwingsborden , de oorzaken van risico´s wegnemen ,
4. Onveilig handelen wil zeggen: handelingen uitvoeren
de taak geven aan werknemer zonder hoogtevrees , een steiger of hoogwerker gebruiken, informatie geven over riso´s bij werken op ladder ,
5. Welke omstandigheden kunnen de risico´s die betrekking hebben op de bekwaamheid van de werknemer verhogen?
beveiligen of oorzaak wegnemen of andere werkmethode kiezen, beveiligen of betere selectie geschikte werknemers , beveiligen, rustpauzes of eerste hulpmiddelen voorzien ,
6. Wat is preventie ?
werken met onderaannemers , werken met oudere werknemers , werken met zware lasten,
7. Wat is een voorbeeld van een onveilige situatie ?
onwetendheid en onervarenheid werknemer, verstrooidheid en overuren werknemer educational games , vakbondsactie en verlaten werkplaats ,
8. Welke preventieve maatregel werkt in op de ´organisatie´?
gevaar voor vergiftiging of verstikking van de werknemer , haastig werken dynamic quiz , geen informatie over de inhoud van de taak school ,
9. Welke handelingen verhogen het risico?
geen interesse hebben voor de job, te weinig verlichting web page, lichamelijk zwaar werk,
10. Welke zijn de mogelijke bronnen van gevaar?
gedurende de hele dag staand werken als verkoopster , bandwerk zonder afwisseling, werken in koelruimtes ,
11. Welke omstandigheid kan het risico op mentale of geestelijk belasting verhogen?
werken in de nabijheid van hoogspanningskabels, werken in ploegen , werken zonder de instructies op te volgen ,
12. Wat is ondermeer de oorzaak van menselijk falen?
duidelijke instructies, veiligheidsbeurs bezoeken, goede verlichting,
13. Wat betekent de ´mate van waarschijnlijkheid ´ in het begrip risico?
duidelijke instructies geven, goed onderhouden gereedschap gebruiken, rustig werken,
14. Wat is een voorbeeld van onveilig handelen ?
omgevingslawaai beperken, een opleiding volgen, heftoestel gebruiken i.p.v. manueel te tillen,
15. Hoe kan je onveilige situaties en gevaarlijke handelingen aanpakken?
mens, organisatie, techniek en omgeving, mens, regelgeving, techniek en omgeving crossword maker , mens, organisatie, regelgeving en techniek,
16. Waardoor wordt de grootte van het risico bepaald?
een onveilige handeling, een tijdelijke situatie, een onveilige situatie,
17. Wat is de beste methode om risico´s te beperken?
een onveilige situatie, een onveilige handeling, een ongewenste gebeurtenis,
18. Op welke aspecten op het werk moeten preventieve maatregelen betrekking hebben?
een niet-afgeschermde vloeropening, ondeugdelijk elektrisch materiaal gebruiken online activities , veel rommel en gereedschap laten rondslingeren,
19. Een preventieve maatregel die inwerkt op het aspect ´mens´ is
die niet toegelaten zijn door de wetgeving en die tot een ongeval kunnen leiden, die volgens een verkeerde werkwijze uitgevoerd worden en die tot een ongeval kunnenleiden, die niet in de veiligheidsinstructies beschreven zijn en die tot een ongeval kunnen leiden online learning games ,
20. Welke omstandigheden op de werkplek kunnen het risico verhogen?
onvoldoende ervaring, onvoldoende financiële middelen, geen vrienden onder de collega´s hebben,
21. Afbramen van een metalen plaat met een slijpmachine zonder veiligheidsbril is
De gevolgen van ongevallen beperken. , Uitbesteden van gevaarlijke taken. , Maatregelen nemen om risico’s te voorkomen of te verminderen. ,
22. Welke omstandigheden kunnen het risico dat betrekking heeft op het gedrag van de werknemer verhogen?
Werken in een besloten ruimte. , Hout bewerken met een schaaf. , Gebruiken van kapotte knijptang. ,
23. Wat is ´risico´?
Een geblokkeerde nooduitgang. , Opvallende pictogrammen. class web page , Plichtsbewust werken. ,
24. Hoe kan het beste de volgende onveilige situatie verholpen worden: de lamp op 3 m hoogte vervangen?
Het arbeidsreglement. , Werken in teamverband. , Werken in koude. ,