Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Osnovni pojmovi zvuka

Popuni krizaljku!

Crossword hints:
bavi se istraživanjem širenja zvuka i popratnim pojavama koje nastaju u zatvorenim prostorima, brzina kojom se titranje ili vibracije čestica šire kroz neku tvar, ovisi o fizikalnim svojstvima tog medija, odbijanje zvučnih valova od neke plohe, raspršivanje zvuka, jakost zvuka 0 dB i frekvencije 16 Hz, zvuk koji sadrži više frekvencija, učestalost broja titraja valova u sekundi, osnovno je obilježje izvora zvuka, izražava se u Hz, zvuk jačine 130 dB kod ljudskog sluha, područje frekvencije zvuka iznad 20kHz, iznad praga čujnosti čovjeka, znanost o zvuku, proučava nastajanje zvuka, širenje, refleksiju, lom, interferenciju, ogib i prijam zvuka u vezi s organima sluha i govora, definiramo kao čujno titranje u plinovitim, tekućim i krutim elastičnim tvarima koji imaju dovoljan intenzitet da bi ga čovjek mogao čuti, distorzija zvuka, pojava kad prilikom prijenosa zvuka direktnim ili elektroakustičnim putem konačni zvuk nije identičan početnom zvuku, osjet jakosti zvuka u uhu, titrajuća tijela koja u sredstvu izazivaju longitudinalne zvučne valove koje uho osjeća kao zvuk, područje frekvencije zvuka ispod 16 Hz, ispod praga čujnosti čovjeka, jedinica za izražavanje razine glasnoće zvuka (frekvencije 1000 Hz od granice čujnosti do granice bola), upijanje zvuka, skretanje ili difrakcija zvuka, zvučni valovi zaobilaze prepreku i mijenjaju smjer širenja, zvuk nepravilnog titranja gdje nema stalnih frekvencija i amplituda, razmak između dvije susjedne točke najvećeg gušćenja ili razrjeđenja, razmak između dva susjedna %22vrha%22 vala, zvuk čija je frekvencija titranja stalna,

Crossword words:
FREKVENCIJA, OGIB ZVUKA, ŠUM, IZOBLIČENJE ZVUKA, IZVORI ZVUKA, INFRAZVUK, GLASNOĆA ZVUKA, DECIBEL, ČISTI TON, REFLEKSIJA ZVUKA, ARHITEKTONSKA AKUSTIKA, BRZINA ŠIRENJA ZVUKA, ZVUK, AKUSTIKA, APSORPCIJA ZVUKA, SLOŽENI ZVUK, PRAG BOLA, PRAG ČUJNOSTI, VALNA DULJINA, DIFUZIJA ZVUKA,