Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


ECDL MODUL 1

1. Care dintre următoarele dispozitive reprezintă un dispozitiv de intrare?
Standardul Internaţional al Reţelelor Digitale (International Standard Digital Networks), Standardul Interactiv al Reţelelor Dinamice (Interactive Standard Dynamic Networks), Reţea de Servicii de Date a Internetului (Internet Services Date Network), Reţea de Servicii Digitale Integrate (Integrated Services Digital Network),
2. Care dintre următoarele exemple reprezintă un sistem de operare?
O reţea de calculatoare în aceeiaşi clădire de birouri, O reţea metropolitană learning , O reţea ce leagă computere aflate la distanţe geografice mari web 2.0 , O reţea de calculatoare care leagă calculatoarele din două clădiri apropiate,
3. Viteza de transmitere a datelor digitale într-o reţea se măsoară în:
un pachet de aplicaţii multimedia, un set de documente care ajută în pregătirea asistată de calculator, o reţea globală de calculatoare legate prin fire telefonice test , un set de documente multimedia care pot fi citite de oricine are acces la Internet.,
4. Care este tipul de calculatoare în care se încadrează Laptop-ul?
imprimanta, trakball, scaner, diskzip,
5. Care dintre următoarele dispozitive sunt necesare pentru a comunica cu alte calculatoare utilizând reţeaua de telefonie?
un număr care identifică un anumit stadiu al dezvoltării produsului software, un număr ce indică data când a fost creat software-ul, un număr care identifică autorul software-ului, un număr care indică locul unde trebuie instalat software-ul,
6. Memoria utilizată de un program activ este:
fisier, bit, octet, inregistrare,
7. ISDN reprezintă:
monitorul, scanner-ul, imprimanta, CD ROM,
8. World Wide Web reprezintă:
hard -disk-ul, plotter-ul school , scaner-ul, PDA,
9. Care dintre următoarele afirmaţii despre Internet este adevărată?
ROM, RAM, CPU, PDA,
10. ______________reprezintă un mediu de stocare al calculatorului Care dintre următoarele enunţuri completează propoziţia anterioară?
orice sistem de operare, o aplicatie de calcul tabelar, driver, protocol de comunicatie,
11. Care este cea mai mică unitate din care este compusă memoria unui calculator?
Memoria RAM, Memoria ROM, floppy - disk, Imprimantă,
12. Ce reprezintă versiunea unui soft?
minicalculatoare, microcalculatoare, mainframe, supercalculatoare,
13. O reţea de tip WAN este:
bytes/secundă, biti/secunda, Herz, DPI (dots per inch),
14. Alegeţi combinaţia corectă care ordonează în ordine crescătoare următoarele unităţi:
Lotus, Word Perfect, Linux, Acrobat Reader,
15. Care dintre următoarele dispozitive reprezintă un dispozitiv de ieşire?
O reţea de calculatoare în aceeiaşi clădire de birouri, O reţea metropolitană, O reţea ce leagă computere aflate la distanţe geografice mari , Internet,
16. Care dintre următoarele programe reprezintă o aplicaţie software?
Kilobyte (KB), Byte, Megabyte (MB), Gigabyie (GB), Terabyte (TB), Byte, Kilobyte (KB), Megabyte (MB), Gigabyte (GB), Terabyte (TB), Kilobyte (KB), Byte, Gigabyte (GB), Megabyte (MB), Terabyte (TB), Kilobyte (KB), Byte, Megabyte (MB), Terabyte (TB), Gigabyte (GB),
17. Care dintre următoarele dispozitive este utilizat atunci când lucraţi cu o interfaţă grafică?
Modem, CD-ROM class website , Scanner create online tests , Fax,
18. Viteza unui procesor este măsurată în
Aplicaţiile pot scrie date în memoria ROM, Conţinutul memoriei ROM nu este şters când calculatorul este oprit, Sistemul de operare este încărcat în memoria ROM când calculatorul este pornit, Nici una dintre afirmaţii nu este adevărată,
19. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată?
BPS, GHz save time , GB, DPI,