Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


ECDL MODUL 1

1. World Wide Web reprezintă:
Standardul Internaţional al Reţelelor Digitale (International Standard Digital Networks), Standardul Interactiv al Reţelelor Dinamice (Interactive Standard Dynamic Networks), Reţea de Servicii de Date a Internetului (Internet Services Date Network), Reţea de Servicii Digitale Integrate (Integrated Services Digital Network),
2. Care dintre următoarele programe reprezintă o aplicaţie software?
O reţea de calculatoare în aceeiaşi clădire de birouri, O reţea metropolitană, O reţea ce leagă computere aflate la distanţe geografice mari , O reţea de calculatoare care leagă calculatoarele din două clădiri apropiate,
3. O reţea de tip LAN este:
un pachet de aplicaţii multimedia, un set de documente care ajută în pregătirea asistată de calculator multiple choice questions , o reţea globală de calculatoare legate prin fire telefonice mix questions , un set de documente multimedia care pot fi citite de oricine are acces la Internet.,
4. Viteza unui procesor este măsurată în
imprimanta, trakball, scaner, diskzip,
5. ISDN reprezintă:
un număr care identifică un anumit stadiu al dezvoltării produsului software, un număr ce indică data când a fost creat software-ul, un număr care identifică autorul software-ului e-learning , un număr care indică locul unde trebuie instalat software-ul,
6. Care dintre următoarele exemple reprezintă un sistem de operare?
fisier, bitweb page, octet, inregistrare,
7. Care este tipul de calculatoare în care se încadrează Laptop-ul?
monitorul, scanner-ul, imprimanta, CD ROM,
8. O reţea de tip WAN este:
hard -disk-ul, plotter-ul, scaner-ul, PDA,
9. Memoria utilizată de un program activ este:
ROM, RAM, CPU, PDA,
10. Care dintre următoarele dispozitive reprezintă un dispozitiv de ieşire?
orice sistem de operare, o aplicatie de calcul tabelar, driver, protocol de comunicatie,
11. Viteza de transmitere a datelor digitale într-o reţea se măsoară în:
Memoria RAM, Memoria ROM, floppy - disk, Imprimantă,
12. ______________reprezintă un mediu de stocare al calculatorului Care dintre următoarele enunţuri completează propoziţia anterioară?
minicalculatoare, microcalculatoare, mainframe, supercalculatoare,
13. Care dintre următoarele dispozitive reprezintă un dispozitiv de intrare?
bytes/secundă, biti/secunda, Herz, DPI (dots per inch),
14. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată?
Lotus, Word Perfect, Linux, Acrobat Reader,
15. Ce reprezintă versiunea unui soft?
O reţea de calculatoare în aceeiaşi clădire de birouri, O reţea metropolitană, O reţea ce leagă computere aflate la distanţe geografice mari , Internet,
16. Care dintre următoarele dispozitive este utilizat atunci când lucraţi cu o interfaţă grafică?
Kilobyte (KB), Byte, Megabyte (MB), Gigabyie (GB), Terabyte (TB), Byte, Kilobyte (KB), Megabyte (MB), Gigabyte (GB), Terabyte (TB), Kilobyte (KB), Byte, Gigabyte (GB), Megabyte (MB), Terabyte (TB), Kilobyte (KB), Byte, Megabyte (MB), Terabyte (TB), Gigabyte (GB),
17. Alegeţi combinaţia corectă care ordonează în ordine crescătoare următoarele unităţi:
Modem, CD-ROM, Scanner, Fax,
18. Care dintre următoarele afirmaţii despre Internet este adevărată?
Aplicaţiile pot scrie date în memoria ROM, Conţinutul memoriei ROM nu este şters când calculatorul este oprit, Sistemul de operare este încărcat în memoria ROM când calculatorul este pornit, Nici una dintre afirmaţii nu este adevărată,
19. Care este cea mai mică unitate din care este compusă memoria unui calculator?
BPS, GHz, GB, DPI,