Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Atomska fizika_do fotoefekta uključivo

U ovom kvizu potrebno je da u prazninu upišete odgovor ( riječ ili prezime znanstvenika ). Sretno !

1. Vrsta tvari na čijoj površini se događa fotoefekt.
, ,
2. Čestica svjetlosti.
, e-learning ,
3. Otkrio kvantizaciju energije.
, ,
4. Sastoji se od jezgre i određenog broja elektrona.
, ,
5. Tvar pravilne strukture.
, ,
6. Čovjek koji je prvi uporabio naziv atom.
, ,
7. P. Lenard nije dobio Nobelovu nagradu za pokuse o foto učinku.
ATOM, , ,
8. Raspodjela EM-valova prema valnim duljinama.
, ,
9. Umnožak valne duljine i frekvencije.
, ,
10. Protumačio je fotoučinak ( prezime ).
, ,
11. Čestica koju svjetlost može izbaciti iz metala.
, ,
12. Predmet koji upravo imaš.
, ,
13. Svjetlost se sastoji od čestica, ali je istodobno i ......
FALSE, ,