Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


test-9

1. Local Area Network se caracterizeaza prin (2):
TRUE, FALSE elearning , ,
2. Care din variantele de mai jos repezintă tipuri de reţele de calculatoare (2):
Hyper Text Mark-up Language , Harvard Teletext Proof, Hyper Text Transfer Protocol, High Task Termination Procedure,
3. Care dintre programele de mai jos este un program antivirus (2)?
O bază de date, Un motor de căutare, Un dicţionar online, Un program de poştă electronică,
4. Elementele necesare unei rețele(2)
Internet Explorer, Bit Defender, Yahoo Messenger, NOD32,
5. Router –dispozitiv prin careo rețea WAN se conectează la o rețea locală
., , generate answer keys , _, @,
6. Care este scopul utilizării firewall (1)?
TRUE, FALSE prepare quiz , ,
7. Wide Area Network se caracterizeaza prin (3):
adresa unei paginii de Web în care se găseşte informaţia , o aplicaţie software interactive , un acronim pentru Unlimited Resource for Learning, Nici una de mai sus,
8. O adresă IP este un număr folosit pentru a identifica un echipament într-o reţea.
pentru dezarhivarea rapidă a aplicaţiilor, pentru protejarea datelor împotriva ameninţărilor accidentale sau intenţionate la adresa securităţii , pentru a avea acces la un calculator de la distanţă şi să-l utilizeze ca propriul său calculator, să uşureze comunicarea pe forumuri BBS (Bulletin Board System),
9. Care dintre simbolurile de mai jos trebuie obligatoriu să conţină o adresă de e-mail (2)?
Reţea locală(LAN), Reţea mică(MIAN), Reţea de mare întindere(WAN), Reţea fără fir(WLAN),
10. Programele specializate cu ajutorul cărora ne conectăm la un server web, solicităm informaţii, recepţionăm informaţii şi care ne afişează rezultatele pe ecran, se numesc (1):
de a converti semnalul analogic în semnal digital, de a converti semnalul digital în semnal analogic, de a converti fişierele de pe hard disk pe un CD,
11. Care este rolul unui modem (2)?
Arhivatoare;, Playere;, Editoare;, Browsere;,
12. RING presupune (1):
www.ziare.ro, www.edu.ro, www.antena1.ro, www.google.ro,
13. Care dintre adresele următoare este a unui motor de căutare (1)?
TRUE, FALSE, ,
14. Ce înseamnă abrevierea http (1):
de a converti fişierele de pe hard disk pe un CD, resursele hard (în special imprimantele) pot fi utilizate simultan de mai mulți utilizatori; online learning games , programele pot fi păstrate într-o singură copie (pe server) și pot fi folosite de oricare dintre utilizatorii rețelei;,
15. Freeware sunt programe protejate de dreptul de autor care pot fi copiate gratuit de către orice utilizator al Internetului
firewall, Modem, stick, calculatoare cu plăci de rețea ,
16. Ce este URL (1)?
utilizează o tehnologie de transmisie care constă dintr-un singur cablu la care sunt ataşate toate maşinile, sunt utilizate pentru a conecta calculatoarele personale şi staţiile de lucru din birourile companiilor , are dimensiuni de până la câteva sute de kilometri,
17. Ce este Intranet-ul (1)?
Vitezele variază între circa 1,2 kbit/s şi 16 Mbit/s, Lucreazã la nivelul unei companii sau oras, folosesc drept mediu tipic linii telefonice, linkuri cu microunde şi comunicţiile prin sateliţi, se folosesc pentru interconectarea mai multor LAN-uri şi a altor tipuri de reţele,
18. STAR presupune (1)
un cablu liniar la care sunt conectate toate nodurile reţelei, defectarea serverului face imposibilă utilizarea reţelei, controlul reţelei este deţinut pe rând de fiecare dintre noduri într-un interval de timp bine determinat, toate de mai sus,
19. Pentru a găsi diferite informatii pe internet trebuie utilizată (1):
conectarea calculatoarelor pe un canal circular, existenta unui nod privilegiat în reţea (cu rol de server) la care sunt conectate toate celelalte, conectarea calculatoarelor pe un canal circular,