Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Värme

Definitions:
Hur sprids värme?, Strömning, Bästa metaler för att leda värme, Vad är värme?, Vaför utvidgar sig ämnen?, Vilken vätska används i termometrar?, Vad är en bimetall?, Hur sprids värme i vatten och luft, Celsiusskalan print quizzes , Strålning , ju lägre temperatur, Ledning, Ämnen som leder värme dåligt educational activities , Termometer, Ju högre temperatur ett ämne i fast form har, Hur mäts temperaturen,

Answers:
Temperaturen stiger och atomerna rör sig, ett mått på hur mycket atomerna och molekylerna rör sig, desto mindre rör sig atomerna educational activities , Strömning, Fån solen till jorden överförs värme genom det, tre sätt: strömning, ledning och strålning, I grader celsius (C), anordning som består av två sammanpresade metaler , Värmen från ett element, i vätskor och gaser sprids på detta sätt., Värme sprids i kastrullen genom..., gummi, plast, trä, vatten och luft, Sprit, nollpunkt (0 °C) är den absoluta temperaturen 273,15 K, silver och koppar, desto kraftigare vibrerar atomerna, ett mätinstrument för mätning av temperatur,