Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Opplysingstiden II

bruk små bokstaver i svarene.

1. Når fikk vi den første uavhengige norske avisen?
et sted folk møttes og diskuterte litteratur og politikk, et sted der kunstnerne i Danmark hyppig møttes, i hovedsak for bohemen, i hovedsak skjenkesteder,
2. Holbergs diktning kan minne om
TRUE, FALSE online activities , ,
3. En vanlig betegnelse på de frisinnede prestene på slutten av 1700-tallet var #
Shakespeare, Cervantes, Moliere, Wergeland,
4. Dramaene til blant andre Holberg kalles ofte #
karakterkomedier, , ,
5. Ytringsfrihet og åpen samfunnsdebatt er viktige forutsetninger for #
essayist, , ,
6. I Norden hadde vi en opplysningstid der kunstnerne i hovedsak var
1660, 1702, 1763, 1794,
7. Holberg var også en gllimrende #
demokrati, , ,
8. Fredrik den 4. var glad i litteratur og støttet Holberg og de andre dikterne i samtiden
opplysningsprester, opplysingsprestar, , web tool ,