Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


sedmi_Instaliranje _komuniciranje

1. Šta je instaliranje hardvera?
Povezivanje fizičkih dijelova u cjelinu, Instaliranje programa, Povezivanje na internet, Uključivanje centralne jedinice
2. Postupak prebacivanja neophodne programske podrške predstavlja
Instaliranje hardvera, Instaliranje softvera, Pokretanje Biosa, Instaliranje uslužnih programa
3. Proces učitavanja i pokretanja operativnog sistema naziva se
Instaliranje softvera, Tipična instalacija, Instaliranje hardvera, Boot proces
4. Skup programa upisanih u ROM memoriji koji predstavljaju dio operativnog sistema naziva se
BIOS, Startup, POST, CPU
5. Prvi program u Biosu koji se pokrene je
WORD, SETUP, EXCEL, POST
6. Šta od navedenog nije dio minimalne hardverske konfiguracije
Matična ploča, Eksterna memorija, Flopy disc, Napojni kablovi
7. Minimalnu softversku konfiguraciju čini
Operativni sistem, Samo POST, Samo BIOS, ROM memorija
8. Poces razmjene informacija između dva ili više učesnika nazivamo
Informisanje, Prikupljanje informacija, Primanje informacija, Komunikacija
9. Za komunikaciju je potrebno
Kanal veze, Informacioni izvor, kanal veze i prijemnik, Prijemnik, informacioni izvor i prijemnik
10. Ako Informacioni izvor i prijemnik mijenjaju uloge onda je u pitanju
Jednosmjerna komunikacija, Verbalna komunikacija, Dvosmjerna komunikacija, Komunikacija dodirom
11. Detaljan model komunikacionog procesa predložio je
Pascal, Leibniz, Von Neumann, Shannon
12. Interfejs predstavlja
Međuvezu potrebnu za komunikaciju , Lice sistema, Programe , Hardver
13. Primjer hardverskog interfejsa može biti
Drajver, Kanal veze, Grafička kartica, ROM memorija
14. Komunikacija putem komandne linije je
KKL, TUI, SSL, CLI
15. Grafičko korisničko okruženje GUI zasnovano je na
WIMP, TOBII, WINXP, MSDOS
16. MS DOS spada u
CLI, GUI online learning games , VUI, TUI
17. WIMP je skraćenica
Windows Interfejs Media Program crossword maker , Windows Icons Menus Pointers, Windows Icons Menus Programs, Windows Interfejs Menus Pointers
18. crossword maker VUI je skraćenica koja predstavlja
Komunikaciju dodirom, Grafički interfejs english , Komunikaciju preko komandne linije, Komuniciranje glasovnim korisničkim interfejsom
19. Izgled ekrana kojeg korisnik vidi na svom monitoru predstavlja
Softverski interfejs, TUI, Korisnički interfejs, Koder i Dekoder