Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


KVIZ 6. Razred

1. Freeware softver je
Sistemski softver, Aplikativni softver, Programski jezik, Drajvere,
2. Aplikativni softver se zove i korisnički
Sistemski softver, Aplikativni softver, Programski jezik, Drajvere,
3. Programi koji služe za rješavanje konkretnih zadataka čine
Programski jezik, Drajvere, Sistemski softver, Program,
4. APLIKATIVNI SOFTVER JE NEOPHODAN SVAKOM RAČUNARU
TAČNO, NETAČNO, ,
5. Mickrosoft Word spada u
TAČNO, NETAČNO, crossword maker ,
6. DRAJVERI SU
Uslužni program, Drajver, Operativni sistem online education , Pomoćni program,
7. VEZU IZMEĐU HARDVERA I SOFTVERA PREDSTAVLJA
Operativni sistem, Upravljački programi, Aplikacije assess performance , Posebno pisani softver,
8. Skup naredbi koje se izvršavaju određenim redoslijedom i rješavaju neki zadatak predstavljaju
Aplikativni softver, Sistemski softver, Demo softver, Programski jezik,
9. Programi u računaru su:
Licencirani softver, Softver ograničenog vremenskog trajanja, Pokazni softver, Besplatni softver,