Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Tema1 Internet (copy)

1. Које се методе користе у електронском учењу? (наведи бар три)
, ,
2. Један од веома распрострањених начина комуникације је __ .
FALSE, ,
3. Данас форум представља место # на интернету.
музика, фотографије, маркице, видео,
4. Заштита од нежељене поште (више тачних одговора)
UDL, ICDL, ECDL, Europeana,
5. Текст књиге је унет у рачунар или је књига
да се ученик и наставник не налазе на истом месту, да се ученик и наставник налазе на истом месту,
6. Избаци уљеза
on-line, e-mail, viber, e-ucenje,
7. Да ли се за видео конференцију могу користити било који софтверски и хардверски алат?
електронска пошта, elektronska pošta, e-mail, email, писани и видео материјали, електронски уџбеници, elektronske knjige, електронске књиге, , ,
8. Један од алата за слање инстант порука је
сликом и звуком, slikom i zvukom, zvukom i slikom, звуком и сликом, , test ,
9. Каква је инстант порука?
TRUE, FALSE, ,
10. Блог је
рачунар, видео пројектор, електонска пошта, LCD, камера, рачунар, портал, видео пројектор language , камера, LCD, видео пројектор, рачунар,
11. Како се још зове учење на даљину (означи више тачних одговора)
програм, насловна фотографија, сајт,
12. Осим књига у дигиталној библиотеци се могу наћи (више тачних одговора)
играња, окупљања, представљања,
13. Дискусије се најчешће одвијају у оквиру
FALSE, ,
14. Блог представља веб___, служи за ___појава, догађаја, и во ђење дневвника на _____________.
, print quizzes ,
15. Потребни медији за видео конференцију су:
предуга, кратка, ,
16. Видеоконференција омогучава да учесници комуницирају ______________ , а могу бити удаљени хиљадама километара.
раширени и популарни вид комуникације, друштвена мрежа,
17. Електронска комуникација може бити: (више тачних одговора)
Google %2b, Google messenger, Google Talk,
18. За претраживање великог броја блогова користи се #.
скраћеница од енглеских речи web и log., скраћеница од француске речи bloge., ,
19. Шта је дигитална библиотека?
сајт, коментарисање, интернету., , ,
20. Форуми захтевају потпуну идентификацију учесника.
Google search, Blog search, Blog search engine,
21. Под појмом електронске комуникације подразумевају се __, које се одвијају уз помоћ __________ .
, ,
22. Учење на даљину подразумева
једносмерна - садржај није свима доступан, двосмерна (размена порука у реалном времену, разговор преко интернета), вишесмерне - садржај је доступан свима, једносмерне (веб страна, форум, блог ...) - садржај је свима доступан,
23. Форум је #
попуњавати формуларе и давати личне податке без консултација са старијима, користити технике блокирања и филтрирања, шифра, firewall, заштита рачунара и корисника,
24. Шта је инстант порука?
електронска пошта, електронска трговина, e-mail, email, , ,