Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Arvuti vr paber

Vali, kuidas on ÕPETAJAL objektiivsem hinnata

Groups:
Paber või reaalne tegevus annab eelised, Mõlemad on võrdväärsed, Arvuti annab eelised, group_name4,

Words:
mõistekaart, fotokollaaž, interactive learning joonistus, ühiselt loodud kirjutis, essee (kui kirjutatakse selgelt), suhtlus, arutelu, uurimisraport, vabavastustega test, ideede genereerimine ja nende hindamine , rollimäng, valikvastustega test, suuline ettekanne,