Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Strojna i programska oprema računala, 7. r., Petrovsko

1. Formati za pohranjivanje slike koji imaju nastavak .jpg, .gif, .png #.
TRUE, FALSE, ,
2. Ako kupujete procesor, potrebno je kupiti onaj koji odgovara matičnoj ploči.
TRUE, FALSE, ,
3. Sabirnica prenoseći električne impulse prenosi informacije, tj. bitove.
TRUE, FALSE, ,
4. Datotečni nastavak obično ima (upiši broj) # slova iza imena datoteke.
32 ili 46 bitova, 64 ili 26 bitova, 32 ili 64 bitova, 24 ili 64 bitova,
5. Što više jezgri računalo ima, to znači da može paralelno raditi #.
TRUE, FALSE, ,
6. Najpoznatiji proizvođači procesora su Intel i #.
TRUE, FALSE, active teaching ,
7. Matična ploča još se naziva i #.
manje stvari, više stvari, jednak broj stvari,
8. Operacijski sustav Windows ima ugrađen program za sažimanje datoteka u #.
mozak računala, srce računala web tool , kosti računala, kralježnica računala,
9. Sadržaj radne memorije se kod isključivanja računala #.
AMD, amd, , ,
10. Sažimanje (komprimiranje) označava smanjivanje veličine datoteke.
RAM i ROM memorija, sabirnice, izlazni uređaji, pomoćni spremnici,
11. Ako je naziv datoteke svijet.txt, datotečni je nastavak #.
TRUE, FALSE, ,
12. Procesor se ne može sastojati od jedne ili više procesorskih jezgri.
ROM memorija, RAM memorija, SSD memorija, HDD memorija,
13. Svaki videozapis, slika, audiozapis i dr. u računalo se pohranjuju u binarnom obliku.
briše, ne briše, ,
14. Format za pohranjivanje slike s nastavkom .bmp koristi sažimanje.
gigabajtima i terabajtima, magabajtima i hercima, gigahercima i megahercima quiz generator , bajtima,
15. Koliko jedan megaherc (1 MHz) ima herca (Hz) ako 1 Hz označava jednu operaciju u sekundi? 1 MHz ima # Hz.
5400 okretaja u minuti, 6200 okretaja u minuti, 7200 okretaja u minuti test , 10000 okretaja u minuti,
16. Radna memorija još se naziva i:
Security Solid Disk, Solid State Drive educational activities , Slow State Drive, Superior State Drive,
17. Procesor je %22srce%22 računala.
istovrsnog medija, više medija, Answer_3_(optional),
18. E-poštom je pogodnije slati nekomprimirane datoteke.
TRUE, FALSE, ,
19. Brzina današnjih čvrstih diskova mjeri se u broju okretaja u minuti, a to su: (više je točnih odgovora)
datotečnom nazivu, datotečnoj veličini create online activities , datotečnom nastavku,
20. Brzina rada računala prvenstveno ovisi o brzini kojom procesor obrađuje podatke.
tri, 3, , ,
21. Koliko u jednom taktu procesori mogu obrađivati bitova istodobno? Procesori mogu istodobno obrađivati #.
TRUE, FALSE, ,
22. Nastavci za pohranjivanje videozapisa su: #.
koriste sažimanje, ne koriste sažimanje, Answer_3_(optional),
23. Multimedija označava povezanost #.
TRUE, FALSE, educational activities ,
24. Koliko operacija u sekundi izvrši procesor kojemu brzina rada iznosi 3 GHz? Procesor izvrši # operacija u sekundi.
.wmv, .avi, .tiff, .avi, .mpg, wma,
25. Da bi se iskoristile sve mogućnosti i prednosti 64-bitnog procesora, treba imati i 64-bitni operacijski sustav i 64-bitne aplikacije.
zip format, wav format, bmp format online activities ,
26. Kako bi svi dijelovi na matičnoj ploči računala mogli komunicirati koriste se:
TRUE, FALSE, ,
27. Danas se koriste brzi diskovi koji imaju naziv SSD. SSD stoji za:
1 milijun, jedan milijun, milijun, 1000000, 1000 000, , ,
28. Veličina, tj. kapacitet današnjih tvrdih diskova izražava se u: #.
.txt, txt, , ,
29. Formate datoteka razlikujemo po #.
3 milijarde, tri milijarde, tri milijardi, 3 milijardi, , ,