Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


geofiti općenito

Crossword hints:
GOFITI KOJI IMAJU RIZOME RAZMNOŽAVAJU SE..., LUKOVICA LJILJANA NEMA..., KADA SE SADE GEOFITI NEOTPORNI NA ZIMU, KAKVA JE UNUTRAŠNJOST GOMOLJA, RIZOM SE SASTOJI OD..., SVAKA LJUSKA PRI RAZMNOŽAVANJU GEOFITA MORA IMATI DIO..., ŠTO SE NALAZI IZMEĐU LJUSAKA LUKOVICE, LUKOVICA ZUMBULA U TLU NEPRESTANO..., KADA CVATU GEOFITI NEOTPORNI NA ZIMU, U KOJEM SE POLOŽAJU RIZOM NALAZI U TLU, LJUSKAMA LUKOVICE RAZMNOŽAVAJU SE..., KAKO SE ZOVU MALI GOMOLJI ILI LUKOVICE, GEOFITI SE RAZMNOŽAVAJU SJEMENOM UGLAVNOM ZBOG DOBIVANJA NOVIH..., KADA CVATU GEOFITI OTPORNI NA ZIMU, KAKO SE ZOVE PLOČASTI DIO NA DNU LUKOVICE, KADA SE SADE GEOFITI OTPORNI NA ZIMU, PRILIKOM DIJELJENJA GOMOLJA SVAKI DIO MORA IMATI BAREM JEDAN...,

Crossword words:
RASTE, HOMOGENA, DIJELJENJEM RIZOMA, PLATO, PILIĆI, ČLANAKA, LJILJANI, VRSTA, U PROLJEĆE, VODORAVNOM, ZAŠTITNU LJUSKU, PUPOVI, U JESEN, LJETI, PUP, U PROLJEĆE,