Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Fizika III

Crossword hints:
Sila kojom magnetno polje djeluje na strujni provodnik, Najveća brzina u prirodi, 331 m/s, Jedinica za nivo jačine zvuka, Promjena frekvencije zvuka pri relativnom kretanju izvora i prijemnika zvuka, Stvaranje struje pomoću magnetnog polja, Za razliku od zvuka, mogu se širiti i u vakuumu, Uočio da promjenljivo magnetno polje stvara struju, Intenzitet zvuka od 10 W/m, Dokazao postojanje el.magn. talasa, Slaganje dva ili više talasa, Jedinica za intenzitet svjetlosti, F = Bqv, Jedinica svjetlosnog fluksa, Mjerna jedinica je Wb, Postavio teoriju elektromagnetizma, Služi za određivanje ubrzanja sile Zemljine teže, Nastaje u generatorima, Tijela koja dobro odbijaju svjetlost, Oblast fizike koja izučava svjetlosne pojave, Imaju najveće talasne dužine, Astronomskom metodom izmjerio brzinu svjetlosti, Pojava koja nastaje pri jednakoj frekvenciji prinudne sile i oscilatora, Rastojanje između dvije najbliže tačke s istom fazom osciliranja, Mjerna jedinica za B, Pretvaraju napon i struju iz jačeg u slabiji i obrnuto, Šire se okomito na smjer osciliranja čestica sredine, Longitudinalni talas koji opažamo čulom sluha,

Crossword words:
AMPEROVA SILA, MAGNETNI FLUKS, BRZINA SVJETLOSTI, DOPLEROV EFEKAT, TESLA, MAKSVEL, LUMEN, FARADEJ, TALASNA DUŽINA, LORENCOVA SILA, KANDELA, ZVUK, OGLEDALA, MATEMATIČKO KLATNO, GRANICA BOLA, OPTIKA, TRANSVERZALNI TALASI, REZONANCIJA, ELEKTROMAGNETNI TALASI, REMER, INTERFERENCIJA, NAIZMJENIČNA STRUJA, DECIBEL, ELEKTROMAGNETNA INDUKCIJA, TRANSFORMATORI, HERC, BRZINA ZVUKA,