Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Mõsisted teemast %22Mõõtmine%22

Lahenda ristsõna! Kui klõpsad hiirega ristsõnas olevatele numbritele, siis näed vihjet ning need ruudukesed, kuhu vastus peab sobima, värvuvad puanseks. Trüki neisse õige vastus. Kahesõnalistel vastustel kirjuta sõnad kokku (ära jäta tühje ruute). Kui oled lõpetanud, siis pakub arvuti sulle võimaluse ka vastuseid kontrollida. Edu!

Crossword hints:
mõõtühikuga arv, mis iseloomustab arvuliselt keha või nähtuse omadust, üks võimalus korrapäratu keha ruumala mõõtmiseks, mõõteriist temperatuuri mõõtmiseks, mõõtmiseks kasutatav abivahend, mille abil võrreldakse mõõdetavat suurust mõõtühikuga, massiühik, füüsikaline suurus, mille põhiühikuks on meeter, seoste leidmine etaloni abil realiseeritud suuruse ja mõõtevahendi esitatud väärtuse vahel., protseduur mõõtevahendi nõuetele vastavuse kontrollimiseks, vedeliku ruumala ühik, teadus mõõtmisest, mõõteriista osa, kus on kriipsukeste süsteem,

Crossword words:
SKAALA, KALIBREERIMINE, METROLOOGIA, KILOGRAMM, TAATLEMINE, FÜÜSIKALINESUURUS, TERMOMEETER, PIKKUS, LIITER, MÕÕTERIIST,