Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Stein på stein, kap.2, preposisjoner, BESTEFAR FORTELLER

1. Vi bor ___ Lambertseter i Oslo.
på, i, ved, om
2. Her har vi bodd ___ 1960.
i, for, fra, siden
3. ___ lørdag skal det eldste barnebarnet vårt, Jørgen, gifte seg.
I, På, Med, ---
4. Egentlig er jeg ikke ___ Oslo.
i, for, fra, til
5. Jeg vokste opp ___ ei lita bygd.
i, på, til, under
6. Jeg dro til Oslo og fikk jobb ___ Ringnes bryggeri.
med, til, for, på
7. Jeg var sjåfør og kjørte øl ___ butikkene.
for, på, til, i
8. Det var stor mangel ___ boliger i 1950-årene.
på, for, til, i
9. build your own quiz Man begynte å bygge boligblokker ___ utkanten av byene.
i, på, opp, ved
10. Vi var veldig fornøyde ___ leiligheten vår.
på, med, for, til
11. Det var vanlig ___ den tida.
på online quizzes , for, i, til
12. Om morgenen gikk jeg ___ bussholdeplassen.
med, ved, på, til
13. Mødrene og barna ble ___ hjemme.
i, på create online activities , ---, hos
14. Mona tok seg ___ barna våre.
av, på, med, for
15. Det var fint å komme hjem ___ god mat.
for, med, til, på
16. Dessuten var Mona flink ___ ungene.
med, for, til, på
17. De var alltid høflige og satte pris ___ det de fikk.
i, med, for, på
18. De reiser seg ikke ___ gamle på T-banen.
for, til, på, med
19. Arve har flyttet ___ Stavanger.
for, på, i, til
20. save time Det er jeg glad ___ .
til, fra, for, på
21. ___ noen år siden ble Turid skilt.
For, Til, Fra, Med
22. Det var en tung tid ___ oss alle.
med, for, fra, på
23. Hun hadde det vanskelig ___ lang tid.
med, på, i, for
24. Da samles hele familien og det gleder vi oss ___ .
for, til, på, om