Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Replikatsioon ja transkriptsioon

Vali õige vastusevariant. NB! Vale vastuse korral tuleb alustada testi tegemist algusest.

1. Replikatsioon toimub...
...päristuumse raku tsütoplasmas, ...päristuumse raku tuumas, ...eeltuumse raku tuumas, ...kõikidel rakkudel tsütoplasmas
2. Replikatsioon toimub...
...enne raku jagunemist, ...pidevalt, ...ainult mitoosi ja meioosi ajal, ...pidevalt (välja arvatud mitoosi ja meioosi ajal)
3. Replikatsiooni toimumiseks on vaja ...
...nukleotiide A,U,G,C, ribosoomi, tRNA-d, mRNA-d, rRNAd, ...nukleotiide A,T,G,C
4. invite students Komplemetaarsusprintsiibi alusel moodustuvad replikatsioonil paarid järgmiste nukleotiidide vahel:
A-A, A-C, A-U, A-T
5. teaching Transkriptsioon toimub...
...replikatsiooniga samal ajal, ...pidevalt, ...pideval, välja arvatud mitoosi ja meioosi ajal, ... raku jagunemise eel
6. Transkriptsiooni toimumiseks on vaja...
...ribosoomi, ...RNA polümeraasi, ...DNA polümeraasi, ...nukleotiide A,T,G,C
7. Transkriptsiooni tulemusena saame...
...kaheahelalise DNA, ...üheahelalise DNA, ...valgu, ...tRNA,mRNA,rRNA
8. Komplementaarsusprintsiibi alusel paardub nukleotiid U nikleotiidiga...
G, C, T, A
9. educational activities Replikatsiooni tulemusena saame...
...kaks DNA molekuli, ...kaks RNA molekuli, ...valgu, ...kolm DNA molekuli