Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Α. Ελλ. Οικονομια μετεπαναστατικα

1. Αδύναμη να αντέξει τον εξωτερικό ανταγωνισμό, η βιομηχανία παρέμεινε προσηλωμένη σε δευτερεύουσες δραστηριότητες, αναζητώντας τη σωτηρία της στην παρέμβαση του κράτους, με δασμολογικά ή άλλα ενισχυτικά μέτρα.
TRUE, FALSE learning , ,
2. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα κεφαλαίων και ο αυξημένος επιχειρηματικός κίνδυνος ανέστειλαν την ανάπτυξη της ελληνικής ατμοπλοΐας.
TRUE, FALSE, ,
3. Η οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος των εθνικών γαιών έγινε με νομοθετικές ρυθμίσεις κατά την περίοδο 1970-1971.
TRUE, FALSE, matching excercise ,
4. Όταν εξετάζουμε το εμπόριο της Ελλάδας μέχρι το 1913, εννοούμε βασικά το εσωτερικό εμπόριο.
TRUE, FALSE, ,
5. Οι ελληνικές κυβερνήσεις είχαν στραμμένο το ενδιαφέρον τους, μέσα σ%27 αυτές τις συνθήκες, αποκλειστικά στα εσωτερικά ζητήματα, στην οικονομική ανόρθωση και τη γεφύρωση του χάσματος με τη Δύση.
TRUE, FALSE, ,
6. Στα τελευταία χρόνια του 19ου αιώνα και, κυρίως, στα πρώτα χρόνια του 20ού δημιουργήθηκε ένα βιομηχανικό δυναμικό σχετικά σταθερό, πολυδιάστατο, με τάσεις ανάπτυξης της βαριάς βιομηχανίας, της μεταλλουργίας, της ναυπηγικής και της τσιμεντοβιομηχανίας, η οποία πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές του νέου αιώνα.
TRUE, FALSE, ,
7. Στα βιομηχανικά προϊόντα που εισάγονταν κυριαρχούσαν τα υφάσματα και τα νήματα, ενώ προοδευτικά μεγάλωναν τα ποσοστά των ορυκτών (άνθρακας), της ξυλείας, των χημικών προϊόντων και των μηχανημάτων.
TRUE, FALSE, ,
8. Στις μικρότερες και πιο καθυστερημένες οικονομικά χώρες, η απόκτηση σιδηροδρομικού δικτύου παρουσιάστηκε από πολύ νωρίς ως σημαντική προϋπόθεση για την είσοδο τους στο χώρο των ανεπτυγμένων κρατών.
TRUE, FALSE, crossword maker ,
9. Σαράντα περίπου χρόνια από την απόκτηση της εθνικής ανεξαρτησίας παρατηρείται μια πρώτη απόπειρα ανάπτυξης των βιομηχανικών δραστηριοτήτων στη χώρα.
TRUE, FALSE, ,
10. Το εμπόριο συνέβαλλε στην αντιμετώπιση του επισιτιστικού προβλήματος της Ελλάδας αλλά ταυτόχρονα αποτελούσε και την πλέον αξιόπιστη πηγή εσόδων για τα δημόσια ταμεία.
TRUE, FALSE, ,
11. Το ελληνικό κράτος ξεκίνησε με ένα βαρύ δημοσιονομικό φορτίο, την εξυπηρέτηση δηλαδή των δανείων που είχαν συναφθεί στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια του Αγώνα αλλά και αργότερα, στους δύσκολους καιρούς της κρατικής του συγκρότησης.
TRUE, FALSE, ,
12. Οι σχέσεις των Ελλήνων της διασποράς με το μικρό ελληνικό βασίλειο ήταν, για πολύ καιρό, οι καλύτερες δυνατές.
TRUE, FALSE, ,
13. Θεμελιωτής της Εθνικής Τράπεζας και πρώτος διοικητής υπήρξε ο Εϋνάρδος.
TRUE, FALSE, ,
14. Τα οικονομικά μεγέθη της χώρας, ο μικρός πληθυσμός, η περιορισμένη αγοραστική δυνατότητα των κατοίκων της, η απουσία παραγωγικών μονάδων μεγάλου μεγέθους καθήλωναν, σε ολόκληρο το 19ο αιώνα, την εσωτερική εμπορική κίνηση σε πολύ χαμηλά επίπεδα
TRUE, FALSE multiple choice questions , ,
15. το έργο της διάνοιξης του πορθμού του Ευρίπου ολοκληρώθηκε το 1893, βελτιώνοντας τους όρους της ναυσιπλοΐας, καθώς έκανε περιττό τον περίπλου της Πελοποννήσου
TRUE, FALSE, ,
16. Από τα πολλά προβλήματα που κληροδότησε η οθωμανική κατοχή στο νέο ελληνικό κράτος, ξεχώριζε για την έκταση, τη σημασία και την πολυπλοκότητα του το ζήτημα των «εθνικών γαιών».
TRUE, FALSE, ,
17. Στις χερσαίες συγκοινωνίες αλλά και στα περισσότερα από τα δημόσια έργα που είχε ανάγκη η χώρα,το ενδιαφέρον των ιδιωτών ήταν αυξημένο καθώς οι επενδύσεις στις βασικές αυτές υποδομές ήταν ιδιαίτερα κερδοφόρες.
TRUE, FALSE educational activities , ,
18. Η εμφάνιση μονάδων παραγωγής, που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν βιομηχανικές, άρχισε κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αι. με αποσπασματικό, ευκαιριακό ίσως τρόπο.
TRUE, FALSE, ,
19. Η πυκνότητα του πληθυσμού κυμαινόταν από 15 (1828) σε 43 (1911) κατοίκους στο τετραγωνικό χιλιόμετρο, όταν σε πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης οι ίδιοι αριθμοί ήταν τετραψήφιοι.
TRUE, FALSE, ,
20. Γύρω στα 1770 σημειώθηκε κάποιο κύμα ίδρυσης βιομηχανικών επιχειρήσεων, περισσότερων από εκατό, ενώ ταυτόχρονα παρατηρήθηκε κάποια τάση αύξησης του δυναμικού των ήδη υπαρχουσών μονάδων.
TRUE, FALSE, ,
21. Η αλλαγή των ρυθμών ανάπτυξης από τη δεκαετία του 1860 και μετά, οδήγησε στην εξυπηρέτηση των παλαιότερων δανείων.
TRUE, FALSE, crossword maker ,
22. Η Χίος στη διάρκεια της Επανάστασης δέχθηκε κύματα προσφύγων, κυρίως από τη Σύρο
TRUE, FALSE, ,
23. «Εθνικές γαίες» ήταν οι ακίνητες, οι κτηματικές ιδιοκτησίες των Οθωμανών στις περιοχές που περιήλθαν στον έλεγχο του ελληνικού κράτους.
TRUE, FALSE, ,
24. Η εξόρυξη αργύρου και χρυσού γνώρισε σημαντική άνθηση και πρόσθεσε στις ελληνικές εξαγωγές προϊόντα αξίας πολλών εκατομμυρίων δραχμών.
TRUE, FALSE, ,
25. Στη διάρκεια των συγκρούσεων (1821-1830),οι δρόμοι του εμπορίου έκλεισαν και τα παραδοσιακά ναυτικά κέντρα γνώρισαν την καταστροφή (Ψαρά, Γαλαξίδι) ή την παρακμή.
TRUE, FALSE educational games , ,
26. Το 1841 ιδρύθηκε η Εθνική Τράπεζα.
TRUE, FALSE, ,
27. Πολλοί από τους καλλιεργητές των %22εθνικών γαιών%22 είχαν δικαιώματα εκμετάλλευσης της γης από τα προεπαναστατικά χρόνια.
TRUE, FALSE, ,
28. Οι αλυκές αποτελούσαν πηγή σημαντικών δημοσίων εσόδων κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα.
TRUE, FALSE learning , ,
29. Η ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας κατά την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα στηρίχθηκε στην κυριαρχία Ελλήνων επιχειρηματιών στις μεταφορές στην περιοχή του Δέλτα του Δούναβη αλλά και στην κίνηση στο ίδιο το ποτάμι.
TRUE, FALSE, ,
30. Στόχος των νομοθετημάτων της περιόδου 1870-1871ήταν να εξασφαλιστούν κατά προτεραιότητα οι ακτήμονες χωρικοί, με την παροχή γης, απαραίτητης για την επιβίωσή τους.
TRUE, FALSE crossword maker , ,
31. Ο σιδηρόδρομος έγινε το σύμβολο των νέων καιρών και το συνώνυμο της ανάπτυξης κατά το 19ο αιώνα.
TRUE, FALSE, ,
32. Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, οι οικονομικές δραστηριότητες των Ελλήνων είχαν εξαπλωθεί σε πολλές περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας.
TRUE, FALSE, distant learning ,
33. Η απουσία βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα περιόριζε το ενδιαφέρον για εκμετάλλευση του υπεδάφους της χώρας.
TRUE, FALSE, ,
34. Βασικό πρόβλημα για το ελληνικό εμπόριο ήταν το ισοζύγιο πληρωμών, η σχέση δηλαδή ανάμεσα στην αξία των εισαγωγών και των εξαγωγών.
TRUE, FALSE, ,
35. Η μετακίνηση ανθρώπων από την ύπαιθρο στα αστικά κέντρα στόχευε αποκλειστικά σε εγκατάσταση στον αστικό χώρο, όπου η αργή ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων δεν έδινε στους νεοφερμένους πολλές ευκαιρίες.
TRUE, FALSE, ,
36. Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελλάδας ολοκληρώθηκε σε τρεις περίπου δεκαετίες, από το 1880 και μετά.
TRUE, FALSE, ,
37. Οι περιορισμένοι πόροι της χώρας μετά το 1860, σε συνδυασμό με τα έκτακτα έξοδα που επέβαλαν οι διαρκείς εθνικές κρίσεις, καθιστούσαν αδύνατη την εξοικονόμηση κεφαλαίων για δημόσιες επενδύσεις.
TRUE, FALSE, activity ,
38. Τα κεφάλαια για την ίδρυσή της Εθνικής Τράπεζας προήλθαν κυρίως από το εσωτερικό, ενώ έντονη ήταν η παρουσία κρατικών παραγόντων στις ιδρυτικές διαδικασίες.
TRUE, FALSE, ,
39. Το πιστωτικό σύστημα της χώρας βρισκόταν πραγματικά, κατά τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας, σε πρωτόγονη κατάσταση. Ήταν συνδεμένο με το εμπόριο των βιομηχανικών προϊόντων και ιδιαίτερα με τις εξαγωγές μολύβδου.
TRUE, FALSE, ,
40. Η εμφάνιση και ανάπτυξη της βιομηχανίας στον ελληνικό χώρο κατά το 19ο αιώνα, παρουσίασε ελάχιστα κοινά σημεία με όσα συνέβαιναν στο πεδίο αυτό στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, τα οποία συνοπτικά ονομάστηκαν Βιομηχανική Επανάσταση.
TRUE, FALSE, ,
41. Ο Α%27 Παγκόσμιος πόλεμος, οι καταστροφές που προκάλεσε αλλά και οι μεγάλες οικονομικές και πολιτικές αλλαγές που έφερε στα κράτη του Ευξείνου Πόντου έδωσαν ιδιαίτερη ώθηση στην ελληνική ναυτιλία.
TRUE, FALSE, web tool ,
42. Οι ελληνικές κυβερνήσεις (με πρωθυπουργό τον Βενιζέλο κυρίως) έκριναν ότι οι ελληνικές συγκοινωνιακές υποδομές έπρεπε ταχύτατα να προωθηθούν, ώστε να συνδεθεί η χώρα με τους διεθνείς άξονες.
TRUE, FALSE, ,
43. Η διεθνής επιτροπή, που ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1898, αντιμετώπισε τις τρέχουσες ανάγκες με ένα μεγάλο δάνειο, που χορηγήθηκε με την εγγύηση των Δυνάμεων.
TRUE, FALSE multiple choice questions , ,
44. Η πιο γνωστή περιοχή μεταλλευτικής δραστηριότητας υπήρξε, όπως και στην αρχαιότητα, το Λαύριο.
TRUE, FALSE, ,
45. Στη Στερεά Ελλάδα, ένα σημαντικό τμήμα των εθνικών γαιών, που δεν ήταν υπό τον έλεγχο των επαναστατών στο τέλος του πολέμου, πέρασαν άμεσα στα χέρια του κράτους με απευθείας εξαγορά από τους οθωμανούς ιδιοκτήτες τους
TRUE, FALSE, ,
46. Στη διάρκεια του 19ου αιώνα, η ελληνική ναυτιλία, λόγω των περιόδων κρίσης που πέρασε και του ανταγωνισμού των υψηλού κόστους και τεχνικών απαιτήσεων ατμοπλοίων, ακολούθησε υφεσιακή πορεία.
TRUE, FALSE, ,
47. Από τις εκμεταλλεύσεις των ορυχείων ξεχώριζαν εκείνες της Μήλου (σμύριδα), της Νάξου (θειάφι) και της Θήρας (θηραϊκή γη*, που χρησιμοποιήθηκε ως οικοδομικό υλικό σε μεγάλα έργα).
TRUE, FALSE, ,
48. το σιδηροδρομικό δίκτυο κλήθηκε να εξυπηρετήσει τη διακίνηση αγροτικών κυρίως προϊόντων και από την αρχή της λειτουργίας του παρουσίαζε σοβαρή υστέρηση στα έσοδά του σε σχέση με τους αισιόδοξους υπολογισμούς που οδήγησαν στη δημιουργία του.
TRUE, FALSE, ,
49. Στον τομέα των εξαγωγών την πρώτη θέση είχε η σταφίδα, που από μόνη της πλησίαζε σε αξία το 1/2 των συνολικών εξαγωγών. Ακολουθούσε με μεγάλη διαφορά το ελαιόλαδο και, μετά το 1900, το κρασί.
TRUE, FALSE, ,
50. Οι σχετικές με την κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου συζητήσεις άρχισαν στη χώρα μας λίγα μόλις χρόνια μετά την ανεξαρτησία της, ίσως το 1855.
TRUE, FALSE learning , ,
51. Προς τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα δημιουργήθηκε στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας μια άξια λόγου εμπορική κίνηση, η οποία όμως, σε μεγάλο ποσοστό, τροφοδοτήθηκε από εξαγόμενα καταναλωτικά προϊόντα
TRUE, FALSE, ,
52. Οι Οθωνικές κυβερνήσεις αρνήθηκαν την αποπληρωμή των επαναστατικών δανείων, γεγονός που απομόνωσε τη χώρα από τις ευρωπαϊκές χρηματαγορές ως το 1861.
TRUE, FALSE, ,
53. Με την ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, το θέμα της δημιουργίας κεντρικής τράπεζας, αλλά και τραπεζικού συστήματος αντάξιου εκείνων που λειτουργούσαν στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, αποτέλεσε κεντρικό σημείο στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς.
TRUE, FALSE, ,
54. Η γραμμή Αμβρακικού- Κορινθιακού αποτελούσε τα σύνορα του νέου ελληνικού κράτους.
TRUE, FALSE, ,
55. Μέχρι τη δεκαετία του 1880 η μόνη σιδηροδρομική γραμμή που είχε κατασκευαστεί στην Ελλάδα ήταν αυτή που συνέδεε την Αθήνα με τον Πειραιά και είχε μήκος μόλις 29 χιλιομέτρων.
TRUE, FALSE, ,
56. Για τις ελληνικές επαναστατικές κυβερνήσεις οι %22εθνικές γαίες%22 αποτέλεσαν το πρώτο και, ουσιαστικά, το μόνο κεφάλαιο στη διάρκεια του πολέμου, γι%27 αυτό και χρησιμοποιήθηκαν ως υποθήκη για τη σύναψη δανείων ή ως μέσα εξασφάλισης εσόδων, μέσω της εκποίησής τους.
TRUE, FALSE, ,
57. Έλληνες, ελληνικά κεφάλαια και πλούτος υπήρχαν και αναπτύσσονταν από την Κίνα ως το Σουδάν, από το Δούναβη ως τον Καύκασο και από τη Σμύρνη ως την Κιλικία.
TRUE, FALSE e-learning , ,
58. Ο δανεισμός κατευθυνόταν, ως επί το πλείστον, προς τους παραγωγούς και δημιουργούσε προϋποθέσεις εκμετάλλευσης, καθώς ουσιαστικά επρόκειτο για έναν τρόπο προαγοράς της επικείμενης παραγωγής, με δυσμενείς για τον παραγωγό όρους.
TRUE, FALSE, web tool ,
59. Το μεγάλο πλεονέκτημα και ταυτόχρονα η κύρια πηγή εσόδων της Εθνικής Τράπεζας ήταν το εκδοτικό δικαίωμα, η δυνατότητα της να εκδίδει τραπεζογραμμάτια, χαρτονομίσματα δηλαδή, για λογαριασμό του ελληνικού κράτους.
TRUE, FALSE, ,
60. Η βιομηχανία υπέφερε, όπως και άλλοι κλάδοι της οικονομίας, από την έλλειψη κεφαλαίων και τη διασπορά των υπαρχόντων σε πλήθος δραστηριοτήτων, από την ασφυκτικά περιορισμένη -εδαφικά και πληθυσμιακά- βάση οικονομικής εξάπλωσης, από την έλλειψη πρώτων υλών και τη χρόνια έλλειψη εργατικών χεριών.
TRUE, FALSE, ,
61. Στις εισαγωγές τα αγροτικά είδη αντιπροσώπευαν σταθερά το 1/5 (σε αξία) του συνόλου.
TRUE, FALSE, ,
62. Η έντονη παρουσία της Μεγάλης Ιδέας είχε επιπτώσεις στον πολιτικό και οικονομικό χώρο, ιδιαίτερα σε εποχές που τα προβλήματα έμοιαζαν με ανοικτές πληγές, στην περίπτωση της Κρήτης ή, αργότερα, της Κωνσταντινούπολης.
TRUE, FALSE, ,
63. Τα έσοδα των τελωνείων αποτελούσαν ένα σημαντικό ποσοστό των ελληνικών δημοσίων εσόδων.
TRUE, FALSE, test ,
64. Τα κεφάλαια που χρειάζονταν για την κατασκευή ή την αγορά και τη συντήρηση των ατμοπλοίων ήταν σημαντικά, με αποτέλεσμα να ανατραπούν οι παραδοσιακές εφοπλιστικές σχέσεις που ίσχυαν για τα ιστιοφόρα και να αναζητηθούν κεφάλαια μέσω τραπεζικών σχημάτων.
TRUE, FALSE, ,
65. Οι τάσεις οδηγούσαν στον πολυτεμαχισμό των εθνικών γαιών σε μικρές ή μεσαίες ιδιοκτησίες και όχι στη συγκέντρωση μεγάλων κτημάτων στα χέρια λίγων κεφαλαιούχων.
TRUE, FALSE multiple choice questions , ,
66. Οι δραστηριότητες στο χώρο της εκμετάλλευσης του υπεδάφους είτε αποσκοπούσαν σε εξαγωγές, είτε στην εξυπηρέτηση των περιορισμένων τοπικών αναγκών.
TRUE, FALSE, ,
67. Έξω από τα σύνορά της χώρας υπήρχαν ισχυρά κέντρα ελληνισμού, πνευματικά, οικονομικά, παραγωγικά, τα οποία πολλές φορές κυριαρχούσαν στο χώρο τους αλλά και σε ευρύτερες περιοχές.
TRUE, FALSE, ,
68. Με την οικοδομική ανάπτυξη που γνώρισε η χώρα μετά τη δεκαετία του 1870, εμφανίστηκαν στο προσκήνιο νέα υλικά, όπως το τσιμέντο
TRUE, FALSE, ,
69. Στο χώρο της έγγειας ιδιοκτησίας, το οθωμανικό δίκαιο διέφερε σημαντικά από το ευρωπαϊκό, το οποίο υιοθέτησε το ελεύθερο ελληνικό κράτος.
TRUE, FALSE, web 2.0 ,
70. Ο ναυτικός αποκλεισμός από τους Αγγλο-Γάλλους, το 1854, στη διάρκεια του Κριμαϊκού πολέμου, προκάλεσε πείνα, αρρώστια και ανθρώπινες απώλειες, αλλά ενίσχυσε τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας.
TRUE, FALSE, ,
71. Προοδευτικά οι εργασίες της Εθνικής Τράπεζας εξαπλώθηκαν από την Αθήνα στις κύριες επαρχιακές πόλεις (Θεσσαλονίκη 1845, Πάτρα 1846 κ.λπ.), γεγονός που βοήθησε στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιρροών που ασκούσε το τοκογλυφικό σύστημα.
TRUE, FALSEstimulate your students , ,
72. Με τη Γαλλική Επανάσταση και τους Ναπολεόντειους πολέμους, περιορίστηκε η ελληνική ναυτιλία.
TRUE, FALSE, build your own quiz ,
73. Κατά το έτος 1883 η Ελλάδα βρέθηκε σε αδυναμία να εξυπηρετήσει τα τοκοχρεολύσια των εξωτερικών της δανείων και ζήτησε επαναδιαπραγμάτευση του δημόσιου χρέους της.
TRUE, FALSE, ,
74. Οι πρωτοβουλίες και οι συγκροτημένες προσπάθειες για την είσοδο της ελληνικής ναυτιλίας στην εποχή του ατμού ξεκίνησαν μετά τα μέσα του 18ου αιώνα.
TRUE, FALSE, ,
75. Με τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1754) μεταξύ της Ρωσίας και της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, τα χριστιανικά -ελληνικά- πλοία προστατεύονταν από τη ρωσική ισχύ
TRUE, FALSE, ,
76. Για τις εξαγωγές, το βάρος έπεσε σε μεταλλευτικά προϊόντα που τα ισχυρά βιομηχανικά κράτη της Ανατολικής Ευρώπης χρησιμοποιούσαν ως πρώτες ύλες στη μεταλλουργία τους.
TRUE, FALSE, ,
77. Το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού εξαγωγικού εμπορίου αφορούσε αγροτικά προϊόντα.
TRUE, FALSE, ,
78. Οι εμπορικές σχέσεις με την Οθωμανική αυτοκρατορία βρίσκονταν στην πρώτη θέση από πλευράς όγκου και αξίας.
TRUE, FALSE, ,
79. Μέσα σ%27 ένα κλίμα ανάπτυξης και υψηλών αποδόσεων που χαρακτήριζε τις ευρωπαϊκές οικονομίες μέχρι τη δεκαετία του 1870, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες είχαν περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης στις αγορές των μεγάλων κρατών της Ανατολικής Μεσογείου.
TRUE, FALSE, ,
80. Η διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου ξεκίνησε το 1891 από μια υπερβολικά αισιόδοξη γαλλική τεχνική εταιρεία.
TRUE, FALSE, ,
81. Τα οικονομικά του ελληνικού κράτους το 1893 οδηγήθηκαν σε καθεστώς Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου (ΔΟΕ). Εκπρόσωποι τριών δυνάμεων (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία) ανέλαβαν τη διαχείριση βασικών κρατικών εσόδων.
TRUE, FALSE, ,
82. Η ανάπτυξη του εξωτερικού εμπορίου ακολούθησε ρυθμούς ανάλογους με τη γενικότερη βελτίωση των εθνικών οικονομικών μεγεθών αλλά δεν ακολούθησε τους ρυθμούς ανάπτυξης της διεθνούς εμπορικής κίνησης.
TRUE, FALSE, ,
83. Η Αγγλία απορροφούσε το σύνολο σχεδόν των εξαγωγών σταφίδας αλλά και ένα σημαντικό ποσοστό των μεταλλευμάτων (σιδήρου).
TRUE, FALSE, ,
84. Η ίδρυση τραπεζικών ιδρυμάτων θα εξυπηρετούσε μόνο τις κυβερνητικές ανάγκες, τη διαχείριση του κρατικού δανεισμού, την έκδοση χαρτονομίσματος κ.λπ.
TRUE, FALSE online learning games , ,
85. Το 1830, οι υποδομές του ελληνικού κράτους ήταν ακόμη πρωτόγονες.
TRUE, FALSE, ,
86. Παρά την εξάπλωση του τραπεζικού συστήματος και την εμφάνιση νέων τραπεζικών ιδρυμάτων, η Αγροτική Τράπεζα παρέμεινε για πολλές δεκαετίες το κυρίαρχο τραπεζικό συγκρότημα του ελληνικού χώρου.
TRUE, FALSE educational activities , ,
87. Οι θαλάσσιες μεταφορές στην Ελλάδα περιόριζαν την αποδοτικότητα του σιδηροδρομικού δικτύου.
TRUE, FALSE, ,
88. Στη διάρκεια των συγκρούσεων (1821-1830), ο ελληνικός πολεμικός στόλος μετατράπηκε σε εμπορικό.
TRUE, FALSE, ,
89. Το 1864 προστέθηκαν τα Ιόνια νησιά και το 1881 η Θεσσαλία.
TRUE, FALSE, ,
90. Η ενθάρρυνση της μεθοδικής εκμετάλλευσης των ορυχείων στις αρχές της δεκαετίας του 1860 με νομοθεσία που επέτρεπε την «εκχώρηση» μεταλλευτικών δικαιωμάτων με ευνοϊκούς όρους, προκάλεσε τη ραγδαία εξέλιξη του κλάδου.
TRUE, FALSE, ,
91. Το 1856 άρχισε στο Λαύριο τις εργασίες της μία γαλλο-ιταλική εταιρεία (Σερπιέρι-Ρου) με στόχο την εξαγωγή μεταλλεύματος όχι μόνο από τα υπόγεια κοιτάσματα αλλά και από τις «σκωρίες», τα υλικά που είχαν συσσωρευτεί εκεί στη διάρκεια των αιώνων εκμετάλλευσης των ορυχείων κατά την αρχαιότητα.
TRUE, FALSE, ,
92. Η πύκνωση του οδικού δικτύου πέρασε στην πρώτη θέση των εθνικών και τοπικών προτεραιοτήτων προς το τέλος του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ού.
TRUE, FALSE, ,
93. Το κράτος προσπαθούσε να εξασφαλίσει, μέσα από τη διαδικασία της εκποίησης των εθνικών γαιών, τα μεγαλύτερα δυνατά έσοδα, που θα έδιναν μια ανάσα στο διαρκές δημοσιονομικό αδιέξοδο.
TRUE, FALSE, ,
94. Η Ελλάδα, έστω και στις περιορισμένες διαστάσεις της του 19ου αιώνα, είχε ικανοποιητική ποικιλία κοιτασμάτων, συνήθως σε μεγάλες ποσότητες.
TRUE, FALSE, ,
95. Πριν την Επανάσταση οι %22εθνικές γαίες%22 ανήκαν είτε στο οθωμανικό δημόσιο είτε σε μουσουλμανικά ιδρύματα είτε σε ιδιώτες, ως ιδιοκτησία ή ως δικαίωμα νομής (εκμετάλλευσης).
TRUE, FALSE, assess performance ,
96. Η οικονομική ανάπτυξη, οι πιο γρήγοροι ρυθμοί αστικοποίησης, η δημιουργία των κεντρικών σιδηροδρομικών αξόνων και η ανάπτυξη του εσωτερικού εμπορίου ήταν παράγοντες που προώθησαν την κατασκευή οδικού δικτύου.
TRUE, FALSE, ,
97. Το εμπόριο της χώρας συνδέθηκε με το εξωτερικό, από τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας.
TRUE, FALSE create online tests , ,
98. Οι μεταναστεύσεις του αγροτικού πληθυσμού προς τα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, προς το Δούναβη, τη Νότια Ρωσία, τη Μικρά Ασία και την Αίγυπτο ήταν συχνό φαινόμενο.
TRUE, FALSE, ,
99. στις πρώτες πρωθυπουργίες του Χαρίλαου Τρικούπη (1882-1892), κατασκευάστηκαν 900 χιλιόμετρα σιδηροδρομικής γραμμής.
TRUE, FALSE, ,