Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


3 Aditz trinko iragankorrak

Aditz iragankorrak NORK elementua dutenak dira. Gogora ezazu honako hauek direla trinko iragankor ohikoenak: ERAMAN - EKARRI - EDUKI - JAKIN. Lotu itzazu orainaldiak eta lehenaldiak

Definitions:
DAKARGU, DAUKAT, DARAMAGU, DAKARZU, DARAMATZAZU, DARAMAZUE, DARAMATZATE, DAUKA, DAKARTZA save time , DAUKAGU, DAKART, DAKITE, DARAMAT, DAKARTZAT, DAKARTE prepare quiz , DAUZKAZUE, DAKIZKIZUE, DAKIZKI, DARAMAZU, DAKIT, DAKAR, DAKIZUE, DARAMATE language , DAUKATE, DAKI distance learning , DAKIGU, DAUKAZUE, DAKARZUE, DAUKAZU, DARAMA, DAUZKAGU, DAKIZU,

Answers:
ZEKARTEN, NEKIEN, ZEUKAN, ZEKIEN quiz builder , ZERAMATEN, GENEKIEN, ZERAMAN, ZEKARTZAN, ZEUKATEN, ZERAMATZATEN, GENEUZKAN help students assimilate material , NEKARREN, ZENERAMATEN, ZENEUKAN educational games , ZENERAMATZAN, NEKARTZAN, GENERAMAN, ZEKITEN, NERAMAN, ZEKIZKIEN, ZENERAMAN, ZENEKITEN, ZEKARREN, GENEKARREN, ZENEKIZKITEM, ZENEKARREN, GENEUKAN online education , ZENEKIEN printable , ZENEKARTEN, ZENEUZKATEN, ZENEUKATEN, NEUKAN,